Tin nổi bật Tin nổi bật
  Đảng ủy khối Dân – Chính Đảng: Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7 tháng 11 năm 2018 (6/11/2018)
  Về nguồn “Về lại căn cứ xưa – Tiếp nối bước cha anh” (29/10/2018)
  Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối (27/10/2018)
  Công đoàn Viên chức Thành phố: Tổ chức Họp mặt kỷ niệm 08 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (18/10/2018)
  Đảng bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố: Tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2018 (18/10/2018)
  Đảng bộ Đài Tiếng nói Nhân dân TP: Tổ chức tọa đàm "Tính chủ động trong công tác tự kiểm tra giám sát của chi bộ" (17/10/2018)
  Đảng bộ Sở Tài chính: Tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2018 (16/10/2018)
  Hiệp hội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho doanh nhân, doanh nghiệp Thành phố (14/10/2018)
  Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (7/10/2018)

Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Kiên định hệ tư tưởng đã chọn, tăng cường niềm tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng (28/10/2018)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Giá trị công bằng - Yêu cầu nội tại của chủ nghĩa xã hội (26/10/2018)
  Để nhân nguồn sức mạnh nội sinh của Đảng (18/10/2018)
  Chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu: Quan trọng và cần kíp như đánh giặc (16/10/2018)
  “Bả độc” thông tin trên mạng: Thách thức đối với công tác tư tưởng (16/9/2018)
đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thực hiện mười trọng tâm công tác xây dựng Đảng hiện nay (23/5/2016)

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về công tác xây dựng Đảng khẳng định: Đảng ta đã kiên trì, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạt được những kết quả quan trọng.

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Khai mạc hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” của các đoàn thể khối Dân – Chính – Đảng (21/5/2016)
  Các đoàn thể Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” (19/5/2016)
  Các đoàn thể cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” (12/5/2016)
Hoạt động Hoạt động
Đảng ủy khối Dân – Chính Đảng: Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7 tháng 11 năm 2018 (6/11/2018)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Đảng bộ Đài Tiếng nói Nhân dân TP: Tổ chức tọa đàm "Tính chủ động trong công tác tự kiểm tra giám sát của chi bộ" (17/10/2018)
  Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối (27/10/2018)
  Về nguồn “Về lại căn cứ xưa – Tiếp nối bước cha anh” (29/10/2018)
  Hiệp hội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho doanh nhân, doanh nghiệp Thành phố (14/10/2018)
  Công đoàn Viên chức Thành phố: Tổ chức Họp mặt kỷ niệm 08 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (18/10/2018)
  Đảng bộ Sở Tài chính: Tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2018 (16/10/2018)
  Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (7/10/2018)
thực hiện nghị quyết trung ương 4 thực hiện nghị quyết trung ương 4
Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (2/12/2016)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Nhận diện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên (15/9/2015)
  Nâng cao năng lực thực hành dân chủ của cán bộ, đảng viên (6/9/2015)
  Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đảng viên ở chi bộ trong giai đoạn hiện nay (25/8/2015)
  Phòng chống suy thoái đạo đức trong cán bộ, đảng viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh (14/8/2015)
  Học tập và làm theo Bác về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh (18/3/2015)


  

 

   

  
 
Video Video

liên kết liên kết
lượt truy cập lượt truy cập
05313513