Tin nổi bật Tin nổi bật
  Đảng bộ Sở Công thương Thành phố: Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 (11/7/2019)
  Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 (10/7/2019)
  Tổ chức hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, học sinh nghèo vượt khó xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh (8/7/2019)
  Công trình “Khởi sắc giao thông nông thôn”: Khánh thành, bàn giao 03 tuyến đường tại Bình Chánh (7/7/2019)
  Giữ gìn và phát huy các giá trị gia đình Việt Nam (30/6/2019)
  Tuyên dương 74 gia đình hạnh phúc bền vững tròn 30 năm (27/6/2019)
  Biểu dương 18 tập thể và 63 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019 (22/6/2019)
  Thành lập Đảng bộ Cục Quản lý thị trường trực thuộc Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng thành phố (15/6/2019)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Tuyên dương 66 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019 (6/6/2019)
  Hội nghị giới thiệu Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp (1/6/2019)

Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Hành trình của những cảm xúc (3/7/2019)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Cảm xúc từ những chuyến về nguồn cùng Đảng ủy Khối dân – Chính – Đảng (30/6/2019)
  Việt Nam hội nhập và đủ sức cạnh tranh trong hoạt động cảng biển (14/6/2019)
  Tăng cường quản lý tổng hợp, thống nhất đối với biển và hải đảo ở Việt Nam (16/6/2019)
  Chủ nghĩa xã hội và con người xã hội chủ nghĩa (18/6/2019)
đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thực hiện mười trọng tâm công tác xây dựng Đảng hiện nay (23/5/2016)

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về công tác xây dựng Đảng khẳng định: Đảng ta đã kiên trì, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạt được những kết quả quan trọng.

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Khai mạc hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” của các đoàn thể khối Dân – Chính – Đảng (21/5/2016)
  Các đoàn thể Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” (19/5/2016)
  Các đoàn thể cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” (12/5/2016)
Hoạt động Hoạt động
Tổ chức hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, học sinh nghèo vượt khó xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh (8/7/2019)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Hội nghị cảnh báo các hành vi tham nhũng của công chức Thuế trong hoạt động công vụ và các giải pháp phòng ngừa (29/5/2019)
  Công trình “Khởi sắc giao thông nông thôn”: Khánh thành, bàn giao 03 tuyến đường tại Bình Chánh (7/7/2019)
  Đảng bộ Sở Công thương Thành phố: Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 (11/7/2019)
  Biểu dương 18 tập thể và 63 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019 (22/6/2019)
  Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 (10/7/2019)
  Thành lập Đảng bộ Cục Quản lý thị trường trực thuộc Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng thành phố (15/6/2019)
  Tuyên dương 74 gia đình hạnh phúc bền vững tròn 30 năm (27/6/2019)
thực hiện nghị quyết trung ương 4 thực hiện nghị quyết trung ương 4
Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (2/12/2016)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Nhận diện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên (15/9/2015)
  Nâng cao năng lực thực hành dân chủ của cán bộ, đảng viên (6/9/2015)
  Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đảng viên ở chi bộ trong giai đoạn hiện nay (25/8/2015)
  Phòng chống suy thoái đạo đức trong cán bộ, đảng viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh (14/8/2015)
  Học tập và làm theo Bác về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh (18/3/2015)


  

 

   

  
 
Video Video

liên kết liên kết
lượt truy cập lượt truy cập
06910193