Tin nổi bật Tin nổi bật
  Các đoàn thể Hội chữ thập đỏ Thành phố về nguồn tại Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (15/12/2018)
  Tập huấn chuyên đề “Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Tổ chức hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2019” (7/12/2018)
  Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ (6/12/2018)
  Tư vấn vay vốn ưu đãi tạo lập nhà ở cho người có thu nhập thấp (2/12/2018)
  Học tập chuyên đề “Công tác Dân vân và Quy chế dân chủ cơ sở” (23/11/2018)
  Tấp huấn và công tác phòng chống tham nhũng và xử lý kỷ luật tổ chức Đảng (21/11/2018)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Khánh thành và bàn giao cầu giao thông nông thôn (18/11/2018)
  Sở Công thương Thành phố: Công bố ứng dụng công nghệ trên nền tảng thiết bị thông minh (16/11/2018)
  Đảng ủy khối Dân – Chính Đảng: Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7 tháng 11 năm 2018 (6/11/2018)

Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở chi bộ (15/12/2018)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Giải pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại Chi bộ Thanh tra Sở Xây dựng (6/12/2018)
  Lan tỏa hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện (29/11/2018)
  Một số phương pháp định hướng dư luận xã hội (5/12/2018)
  Xử lý trí thức - đảng viên sai phạm không phải là kỳ thị cả đội ngũ (4/12/2018)
đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thực hiện mười trọng tâm công tác xây dựng Đảng hiện nay (23/5/2016)

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về công tác xây dựng Đảng khẳng định: Đảng ta đã kiên trì, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạt được những kết quả quan trọng.

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Khai mạc hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” của các đoàn thể khối Dân – Chính – Đảng (21/5/2016)
  Các đoàn thể Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” (19/5/2016)
  Các đoàn thể cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” (12/5/2016)
Hoạt động Hoạt động
Các đoàn thể Hội chữ thập đỏ Thành phố về nguồn tại Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (15/12/2018)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Sở Công thương Thành phố: Công bố ứng dụng công nghệ trên nền tảng thiết bị thông minh (16/11/2018)
  Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức về nguồn tại Di tích căn cứ khu ủy miền Đông Nam bộ (1/11/2018)
  Tư vấn vay vốn ưu đãi tạo lập nhà ở cho người có thu nhập thấp (2/12/2018)
  Học tập chuyên đề “Công tác Dân vân và Quy chế dân chủ cơ sở” (23/11/2018)
  Tấp huấn và công tác phòng chống tham nhũng và xử lý kỷ luật tổ chức Đảng (21/11/2018)
  Tập huấn chuyên đề “Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Tổ chức hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2019” (7/12/2018)
  Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ (6/12/2018)
thực hiện nghị quyết trung ương 4 thực hiện nghị quyết trung ương 4
Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (2/12/2016)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Nhận diện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên (15/9/2015)
  Nâng cao năng lực thực hành dân chủ của cán bộ, đảng viên (6/9/2015)
  Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đảng viên ở chi bộ trong giai đoạn hiện nay (25/8/2015)
  Phòng chống suy thoái đạo đức trong cán bộ, đảng viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh (14/8/2015)
  Học tập và làm theo Bác về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh (18/3/2015)


  

 

   

  
 
Video Video

liên kết liên kết
lượt truy cập lượt truy cập
05489827