danh mục hoạt động danh mục hoạt động


  

   


 
 
Hoạt động Đảng bộ khối Hoạt động Đảng bộ khối
Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố lần thứ III: những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy khối, từ những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm trong thời gian qua. Đại hội Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng thành phố Hồ Chí Minh đã xác lập một số vấn đề trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 như  sau:

Mục tiêu tổng quát

Tạo sự chuyển biến rõ nét về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm nêu gương của tổ chức đảng và đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực tham mưu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới; đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm nòng cốt góp phần xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.

 

 Đại biểu tham gia thảo luận tại Đại hội

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

 

Các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội

- Chỉ tiêu 1: Hàng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng có Nghị quyết lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đối với tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan hành chính nhà nước lãnh đạo đạt tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ ở từng lĩnh vực từ 95% trở lên.

- Chỉ tiêu 2: Hàng năm 100% đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với khắc phục tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân; phấn đấu thực hiện nội dung đăng ký làm theo thường xuyên, tự giác và hiệu quả.

- Chỉ tiêu 3: 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong các cơ quan, đơn vị thuộc Khối thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Chỉ tiêu 4: Hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95% trở lên, phấn đấu năm sau cao hơn năm trước, giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ xuống dưới 4%.

- Chỉ tiêu 5: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm tỷ lệ ít nhất đạt 98% trở lên, chất lượng ngày càng cao hơn; giảm tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ xuống dưới 0,4%.

- Chỉ tiêu 6: Kết nạp 2.000 đảng viên mới, chất lượng ngày càng cao hơn, tỷ lệ đảng viên mới là đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ưu tú đạt trên 40%.

- Chỉ tiêu 7: Kiểm tra giám sát đối với 100% cấp ủy cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hạn chế, thiếu sót sau các kết luận kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

- Chỉ tiêu 8: Đảm bảo 100% cơ sở đảng trực thuộc tổ chức thực hiện tốt Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy; đảm bảo các phản ánh từ 04 nguồn thông tin thuộc thẩm quyền được xem xét, giải quyết đúng quy trình, quy định.

- Chỉ tiêu 9: Hàng năm, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối, Công đoàn Viên chức thành phố, Hội Cựu chiến binh Khối được ngành dọc xếp loại thi đua xuất sắc và được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

02 Chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2025:

 (1) Chương trình “Nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối và các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng ủy Khối”. Chương trình này tập trung các giải pháp để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy khối và tổ chức đảng ở cơ sở nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố; trọng tâm là mục tiêu, chỉ tiêu, bốn chương trình đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đề ra trong giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững.

(2) Chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, trách nhiệm nêu gương của tổ chức đảng và đảng viên”. Các giải pháp sẽ được triển khai đồng bộ trên các mặt công tác xây dựng Đảng. Trong đó, khối sẽ tập trung các giải pháp để thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình, phê bình, biểu hiện né tránh, dĩ hòa vi quý đang là trở ngại lớn đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục giữ vững nền nếp, cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy, đảng ủy, đảng bộ; cải tiến việc ra nghị quyết, nâng cao chất lượng nghị quyết; lãnh đạo xây dựng và thực hiện đúng quy chế hoạt động của đảng ủy, chi bộ đảm bảo theo chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng và quy định Điều lệ Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức đảng ở cơ sở; lãnh đạo công tác qui hoạch và tạo nguồn cán bộ, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa chuẩn bị đội ngũ cán bộ lâu dài đảm bảo đủ chuẩn chất. Trong quá trình thực hiện Đảng ủy khối chú trọng phát huy tinh thần chủ động và sáng tạo của tổ chức cơ sở Đảng, nhân rộng cách làm hay, tạo ra những điểm sáng mới, những đột phá mới trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                                                     Thu Hằng

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ngành Xây dựng Đảng (1930 - 2020), tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2020 (12/10/2020)
  Công Đoàn viên chức Thành phố biểu dương Gương “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” năm 2020 (30/9/2020)
  Công Đoàn viên chức Thành phố tổng kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp (30/9/2020)
  Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02 tháng 9 năm 2020 (7/9/2020)
  TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN – CHÍNH – ĐẢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ III (2020 – 2025) (27/8/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video