danh mục hoạt động danh mục hoạt động


  

 

   

  
 
Hoạt động Đảng bộ khối Hoạt động Đảng bộ khối
Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối

 

  

    Sáng 26/10/2018, tại Hội trường Trung tâm hội nghị Thành phố, Đảng ủy khối Dân -  Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đăng cai năm 2018 tổ chức hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ lần thứ XII năm 2018 nhằm trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hoạt động hiệu quả về công tác xây dựng Đảng, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hội nghị có sự tham gia của của đồng chí Sơn Minh Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Tất Thành Cang - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; 75 đại biểu là Thường trực Đảng ủy Khối, lãnh đạo các ban xây dựng đảng của 20 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ.

      Tại hội nghị, đồng chí Vũ Hữu Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đảng ủy Khối Dân – Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh và các Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố có nhiều điểm tương đồng, đều hoạt động theo Quy định số 293-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong khối chấp hành chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu, đề xuất với tỉnh ủy, thảnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Khối. Với sự chủ động đổi mới, sáng tạo, Đảng ủy Khối Dân – Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung quan tâm đến công tác tư tưởng trong đó chú ý về nội dung, phương pháp, hiệu quả thực hiện. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì, đổi mới, nâng chất, việc làm theo ngày càng thiết thực, trọng tâm là cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc, công tác tư phê bình và phê bình có chuyển biến sâu sắc. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ngày càng phản ánh sát thực hơn tình hình công tác xây dựng đảng, đội ngũ đảng viên. Công tác kiểm tra giám sát được quan tâm, nâng cao nhất là công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ.

      16 tham luận của các Đảng ủy khối tỉnh, thành phố trong khu vực Nam Bộ đều thể hiện những kinh nghiệm, mô hình cách làm hiệu quả tại đơn vị, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05; Nghị quyết Trung ương IV khóa XII; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chất lượng sinh hoạt chi bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tổ chức triển khai, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chất lượng công tác kiểm tra của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền, công tác cải cách hành chính.

     Về những giải pháp và kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng chí Hồ Chí Thắng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp cho biết: các chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo điều lệ đảng. Thường xuyên cải tiến lề lối làm việc của các cấp ủy, thực hiện nghiêm những nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng,chú trọng cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề hàng quý, chú ý chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Định kỳ hàng quý, phân công cấp ủy viên hoặc đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị các chuyên đề cấn thiết xuất phát từ yêu cầu lãnh đạo của chi bộ, phù hợp tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian tới cần tập trung làm tốt công tác tư tưởng chính trị, tăng cường công tác phối hợp giữa đảng ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác của cán bộ, đảng viên để đáp ứng thực tiễn; phát huy dân chủ trong đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

    Đồng chí Tất Thành Cang - Phó Bí thư thường trực Thành ủy đề nghị Đảng ủy Khối cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức rõ vai trò, chức năng nhiệm vụ của Đảng ủy Khối trong các mối quan hệ đặc biệt trong công tác cán bộ, cơ chế kiểm tra giám sát của Đảng ủy khối đối với thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ Khối

      Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân –Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh đã trao cờ truyền thống cho đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị giao ban lần thứ XIII năm 2019 cho Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang.

    Trước đó, vào ngày 25/10/2018, Đảng ủy khối Dân – Chính Đảng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cho 75 đại biểu là Thường trực Đảng ủy Khối, lãnh đạo các ban xây dựng đảng của 20 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố khu vực Nam B ộ tham quan công trình xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 – Metro Bến Thành – Suối Tiên, một trong những giải pháp của thành phố nhằm giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông – một trong sáu chương trình đột phá của Thành phố Hồ Chí Minh từ nay cho đến năm 2020; tổ chức cho các đại biểu họp mặt, giao lưu.

Minh Hiệp – Thi Lê

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Hội nghị giới thiệu Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp (1/6/2019)
  Đảng bộ Sở Tài chính: Học tập, quán triệt chuyên đề về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/5/2019)
  Đảng ủy Sở Tài chính lãnh đạo hoàn thành việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy (29/5/2019)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng: Lớp học 6 Bài Lý luận chính trị đợt 1 - Năm 2019 (26/5/2019)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng: Tập huấn Kỹ năng giao tiếp công sở và kỹ năng xây dựng hình ảnh bản thân (26/5/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video