danh mục hoạt động danh mục hoạt động


  

 

   

  
 
Hoạt động các đoàn thể Hoạt động các đoàn thể
Tập huấn chuyên đề “Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Tổ chức hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2019”

 

 

     Hội nghị do Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức vào sáng 6/12/2018, tại Trung tâm Hội nghị Thành phố với sự tham dự của 300 cán bộ, công chức là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở thành viên.

     Các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Vũ Hữu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố báo cáo các nội dung liên quan đến Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn số 1755/HD-TLĐ ngày 20/11/2013 và Công văn 488/TLĐ ngày 07/4/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở tại nơi làm việc. Qua đó, trang bị cho các cán bộ công đoàn các kiến thức trong công tác phối hợp triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trọng tâm là 06 Chương trình trọng tâm của Đảng ủy Khối, 07 Chương trình đột phát của Thành phố giai đoạn 2015 – 2020 và Nghị Quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Thanh Hải

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Hội nghị giới thiệu Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp (1/6/2019)
  Đảng bộ Sở Tài chính: Học tập, quán triệt chuyên đề về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/5/2019)
  Đảng ủy Sở Tài chính lãnh đạo hoàn thành việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy (29/5/2019)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng: Lớp học 6 Bài Lý luận chính trị đợt 1 - Năm 2019 (26/5/2019)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng: Tập huấn Kỹ năng giao tiếp công sở và kỹ năng xây dựng hình ảnh bản thân (26/5/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video