danh mục hoạt động danh mục hoạt động


  

    

  
 
Hoạt động các đoàn thể Hoạt động các đoàn thể
Các đoàn thể Khối học tập Nghị quyết Trung ương 8 - Khóa XII và chuyên đề năm 2019

 

 

     Trong 02 ngày 14,15/01/2019, Ban Thường vụ các đoàn thể Khối đã phối hợp tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 8 và chuyên đề năm 2019 với sự tham gia của 1000 lượt các đồng chí là cán bộ đoàn thanh niên, cán bộ công đoàn, cán bộ Hội cựu chiến binh của các cơ sở trực thuộc Khối.

     

    Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS. Lê Hoàng Việt Lâm - Giảng viên Trường Đai học An ninh Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, ThS. Hà Trung Thành - Giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố, ThS. Vũ Trung Kiên - Giảng viên Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trên cơ sở đó, các đồng chí báo cáo viên cũng phân tích những tác động của các Nghị quyết đối với Khối Dân - Chính - Đảng trong thời gian tới cũng như những nội dung cán bộ đoàn thanh niên, cán bộ công đoàn, cán bộ Hội cựu chiến binh cần tập trung để thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đoàn Khối

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Chung kết, trao giải Hội thi “Tiếng Anh trong cán bộ, công chức, viên chức” năm 2019 (10/11/2019)
  Đảng ủy Sở Công thương Thành phố: Triển khai Luật phòng chống tham nhũng (2/11/2019)
  Ban thường vụ Thành ủy trao quyết định điều động, phân công cán bộ tại Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (30/10/2019)
  Đảng bộ Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII (27/10/2019)
  Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo hiệu quả công tác kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy và cán bộ (18/10/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video