danh mục hoạt động danh mục hoạt động


  

   


 
 
Hoạt động các đoàn thể Hoạt động các đoàn thể
Tọa đàm “Vai trò, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên trong tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

 

 

      Tọa đàm do Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng  Thành phố  tổ chức vào chiều 12/12/2019, tại trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng, góp phần thiết thực thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tham dự tọa đàm có đồng chí Đỗ Quyết Thắng - Phó Trưởng Phòng Báo chí Xuất bản Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Lê Thị Hồng Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Vũ Hữu Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện Đoàn Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp Tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh và hơn 60 cán bộ Đoàn thuộc Khối.

 

     Toàn cảnh buổi tọa đàm

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, đồng chí Phạm Văn Linh - Bí thư Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố khẳng định: Trong những năm qua, Đoàn Khối đã có nhiều cố gắng trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ sở Đoàn đã thường xuyên nắm bắt, định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh sử dụng công cụ internet, mạng xã hội để giáo dục đoàn viên, thanh niên;  tạo diễn đàn để thanh niên chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, góp ý xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị; tham gia góp ý những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến việc triển khai nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên… Song, một bộ phận đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn Khối còn bộc lộ bệnh “lười” học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị; công tác dự báo và nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng thanh niên ở nhiều nơi chưa kịp thời; việc tăng “sức đề kháng” của mỗi đoàn viên thanh niên và tổ chức đoàn, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm cực đoan, lệch lạc, sai trái, đặc biệt là những thông tin trên mạng xã thực trạng trên, tại buổi tọa đàm, với tinh thần dân chủ, khoa học, đồng chí mong muốn nhận được nhiều ý kiến của các đồng chí đại biểu, nhà khoa học, xuất phát từ các góc độ, quan điểm khác nhau, có tranh luận, phản biện, tạo nên thành công của tọa đàm.  

      Tại tọa đàm, với 18 lượt phát biểu, các đại biểu, khách mời và cán bộ Đoàn đã đưa ra 61 ý kiến, các ý kiến đều khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác_Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong đó có đội ngũ đoàn viên thanh niên. Đồng thời, các đại biểu đã tập trung thảo luận về: một số vấn đề lý luận về vai trò của tổ chức Đoàn, đánh giá thực trạng, kết quả hoạt động cũng như phân tích những nguyên nhân tác động đến tổ chức Đoàn trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới với những diễn biến ngày càng khó lường, phức tạp. Cùng với đó là chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của các tổ chức Đoàn như: quan tâm nắm bắt, định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên qua nhiều kênh, đặc biệt là mạng xã hội; đẩy mạnh sử dụng công cụ Internet, mạng xã hội để tập hợp, giáo dục đoàn viên thanh niên; các diễn đàn, đối thoại giữa đoàn viên thanh niên với các cấp ủy; thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”…

Báo cáo tham luận tại tọa đàm

 

     Các đại biểu cũng đã đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức lý luận chính trị của đoàn viên thanh niên, tạo sức đề kháng trước các luận điệu sai trái, thế lực chống phá, thù địch. Đặc biệt, để tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của mình, tổ chức Đoàn phải chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng các chính sách liên quan đến thanh niên; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên; tăng cường nhận thức, thế giới quan về Chủ nghĩa Mác_Lênin cho đoàn viên thanh niên, xây dựng niềm tin khoa học và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, cần nâng cao trách nhiệm cán bộ Đoàn trong nắm bắt định hướng dư luận trong đoàn viên thanh niên; phát huy vai trò các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, thiết chế văn hoá của Đoàn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

 

     Phát biểu chỉ đạo tọa đàm, đồng chí Vũ Hữu Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chủ động tổ chức tọa đàm, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu của kẻ thù trong tình hình mới. Từ đó, giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên nâng cao “sức đề kháng”, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên Internet và mạng xã hội; khai thác, sử dụng Internet, mạng xã hội một cách hiệu quả, thiết thực và lành mạnh. Dịp này, đồng chí Vũ Hữu Minh đề nghị cấp bộ đoàn cần tập trung đổi mới phương thức, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên, đấu tranh chống lại những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tăng cường nhận thức, bồi dưỡng lý luận chính trị; nâng cao trách nhiệm cán bộ Đoàn trong nắm bắt định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Thu Hường - Văn Linh - Hải Quỳnh

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Chi bộ Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 (1/3/2021)
  Đảng bộ Kho bạc Nhà nước thành phố tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 (5/2/2021)
  Đảng ủy Khối tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 03 tháng 02 năm 2021 (3/2/2021)
  Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020. (26/1/2021)
  03 Đoàn thể Khối tổ chức các hoạt động công tác xã hội tại tỉnh Bình Phước (25/1/2021)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video