danh mục hoạt động danh mục hoạt động


  

 

   

  
 
Hoạt động các cơ sở đảng Hoạt động các cơ sở đảng

Nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Nội chính Thành ủy về gương mẫu trọng dân, gần dân (3/4/2019 16:37)Chi bộ Ban Nội chính Thành ủy ban hành nghị quyết về công tác thi đua sáng tạo năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (3/4/2019 16:35)Tổng kết hoạt động Đảng bộ Hội Nông dân Thành phố năm 2018 (1/4/2019 08:37)Chi bộ Quỹ phát triển nhà ở tổ chức hành trình về nguồn tại Thanh Hóa – Nghệ An (2/4/2019 08:13)Tổng kết hoạt động Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy năm 2018 (23/3/2019 09:04)

Các tin khác:
Hội nghị tổng kết hoạt động Đảng bộ cơ quan đoàn Lao động Thành phố năm 2018  (14/3/2019)
Cục Thuế Thành phố tổ chức học tập chuyên đề “Nâng cao đạo đức công vụ” năm 2019  (28/2/2019)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Cục Thuế năm 2019  (21/2/2019)
“Phải luôn tìm cách làm mới để công việc đạt hiệu quả tối đa”  (26/1/2019)
Hội nghị tổng kết Chi hội Luật gia Liên đoàn Lao động Thành phố năm 2019  (27/12/2018)
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2019 (11/4/2019)
  Văn phòng cấp ủy ký kết giao ước thi đua năm 2019 (10/4/2019)
  Khánh thành tuyến đường giao thông nông thôn tổ 16, ấp 4, xã Đa Phước (5/4/2019)
  Nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Nội chính Thành ủy về gương mẫu trọng dân, gần dân (3/4/2019)
  Chi bộ Ban Nội chính Thành ủy ban hành nghị quyết về công tác thi đua sáng tạo năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (3/4/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video