danh mục hoạt động danh mục hoạt động


  

 

   

  
 
Hoạt động các cơ sở đảng Hoạt động các cơ sở đảng

Đảng ủy Sở Công thương Thành phố: Triển khai Luật phòng chống tham nhũng (2/11/2019 09:26)Đảng bộ Cục Thống kê tổ chức hành trình về nguồn (3/10/2019 07:55)Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo hiệu quả công tác kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy và cán bộ (18/10/2019 08:03)Chi bộ Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc sinh hoạt chuyên đề quý theo Chỉ thị 10 (1/10/2019 14:20)Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự Thành phố: Triển khai Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư (10/8/2019 08:46)

Các tin khác:
162 cán bộ, đảng viên, công chức Đảng ủy Cục Quản lý thị trường thành phố học tập Nghị quyết Hội Nghị Trung ương Đảng 10 khóa XII  (1/8/2019)
Đảng bộ Hội Nông dân thành phố: Học tập Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII  (7/8/2019)
Đảng bộ Sở Công Thương: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII  (2/8/2019)
Đảng ủy Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm 2019  (26/7/2019)
Đảng bộ Cục thi hành án dân sự Thành phố với các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ  (28/7/2019)
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Chung kết, trao giải Hội thi “Tiếng Anh trong cán bộ, công chức, viên chức” năm 2019 (10/11/2019)
  Đảng ủy Sở Công thương Thành phố: Triển khai Luật phòng chống tham nhũng (2/11/2019)
  Ban thường vụ Thành ủy trao quyết định điều động, phân công cán bộ tại Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (30/10/2019)
  Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo hiệu quả công tác kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy và cán bộ (18/10/2019)
  Hỗ trợ bê tông hóa các tuyến hẻm nông thôn tại huyện Bình Chánh (16/10/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video