danh mục hoạt động danh mục hoạt động
 

 


  

 

   


 
 
 
Hoạt động các cơ sở đảng Hoạt động các cơ sở đảng
Đảng bộ Thanh tra thành phố tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII)

 

        Căn cứ Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 80-KH/ĐUK ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố về nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII), chiều ngày 09 tháng 5 năm 2022, Đảng ủy Thanh tra Thành phố đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII); chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; thông tin tình hình nội bộ Nga – Ukraine, với sự tham dự của toàn thể đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên thuộc Thanh tra Thành phố. Đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố, báo cáo viên, chủ trị hội nghị.

 

Đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố báo cáo tại hội nghị

          Hội nghị đã được nghe báo cáo viên trình bày những điểm mới nổi bật của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, bao gồm: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; báo cáo tóm tắt các nội dung đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các hạn chế, khuyết điểm cũng như nguyên nhân của các hạn chế, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những việc cần làm để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và triển khai những điểm mới cơ bản của Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

          Tại hội nghị, các đại biểu cũng được triển khai những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chủ đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”. Đồng thời, báo cáo viên cũng thông tin nội bộ tình hình Nga - Ukraine nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thông tin tuyền truyền đảm bảo an ninh tư tưởng, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đối với chủ trương của Đảng, Nhà nước về tình hình Nga – Ukraine.

 

Đồng chí Đặng Minh Đạt triển khai Kết luận số 21, Quy định số 37

          Thông qua các nội dung triển khai, quán triệt trong hội nghị, đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố đề nghị các Bí thư, Chi ủy Chi bộ, các đoàn thể cơ quan trung thực hiện một số yêu cầu sau: (1) Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”; tổ chức quán triệt, thảo luận, làm rõ những nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. (2) Bám sát Kế hoạch số 499-KH/ĐU ngày 06 tháng 5 năm 2022 về thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 tại Đảng bộ Thanh tra Thành phố để tổ chức các hoạt động có hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng chí Đặng Minh Đạt triển khai chủ đề học tập theo Bác năm 2022

 

Đồng chí Đặng Minh Đạt thông tin nội bộ tình hình Nga – Ukaine

          Qua buổi triển khai học tập nghị quyết đã góp phần giúp đảng viên, công chức của Đảng bộ Thanh tra Thành phố nắm vững nội dung cốt lõi Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (Khóa XIII); đồng thời thể hiện rõ quyết tâm nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, công chức, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

 

Các đồng chí đảng viên, công chức tham gia học tập nghị quyết

Đảng bộ Thanh tra thành phố

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Thăm, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người khuyết tât, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/12/2022)
  Hội thi văn nghệ dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ đề "Ngời sáng niềm tin" (9/12/2022)
  Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố - Uống nước nhớ nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (8/12/2022)
  2 Chi bộ cơ sở Kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên công đoàn ưu tú (1/12/2022)
  Nhiều hoạt động và phúc lợi thiết thực dành cho thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (16/11/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video