danh mục hoạt động danh mục hoạt động


  

 

   

  
 
Hoạt động các cơ sở đảng Hoạt động các cơ sở đảng
Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố: Tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2018

  

 

     Ngày 31/10/2018, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tổ chức Hội nghị tuyên dương 43 tập thể và 52 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn Sở, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở.

 

Các cá nhân được tuyên dương trong hội nghị

 

     Năm 2018, Đảng ủy lãnh đạo Sở triển khai tuyên truyền, quán triệt kịp thời, đầy đủ và sâu rộng cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về công tác dân vận, dân vận chính quyền. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc triển khai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII cũng như chủ đề năm 2018 của Ban Dân vận Trung ương: “Năm dân vận chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận, nỗ lực xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân.  

     Việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại Đảng bộ Sở đã kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình gương điển hình trong công tác dân vận, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị. Các giải pháp về tăng cường công tác dân vận chính quyền được sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, lãnh đạo từ cấp Sở đến các đơn vị. Từ đó, tăng cường hơn nữa nhận thức của công chức, viên chức trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ công vụ, thái độ phục vụ nhân dân.

      Qua hội nghị, Đảng ủy cũng nêu ra một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Cần tăng cường hơn nữa tính chủ động trong thực hiện công tác dân vận chính quyền ở các đơn vị; sáng tạo thêm nhiều mô hình, hoạt động để đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu, thiết thực, cụ thể. Cần thực hiện nghiêm hơn nữa quy định về chế độ làm việc, thường xuyên củng cố và duy trì mối quan hệ giữa cấp ủy đảng – chính quyền – các tổ chức đoàn thể ở cấp cơ sở, nhất là tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng của cấp ủy…

 

Lê Thúy

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 3/2/2019 (1/2/2019)
  Đảng bộ Hội Nông dân Thành phố: Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, chuyên đề năm 2019 (6/1/2019)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Thăm, tặng quà vùng căn cứ Thành Đoàn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (6/1/2019)
  Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019 (4/1/2019)
  Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 (26/12/2018)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video