danh mục hoạt động danh mục hoạt động


  

 

   

  
 
Hoạt động các cơ sở đảng Hoạt động các cơ sở đảng
Đảng bộ Hội Nông dân Thành phố: Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, chuyên đề năm 2019

 

 

    Sáng 05/01/2019, Đảng ủy cơ quan Hội Nông dân thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 38 đồng chí là cán bộ, đảng viên và quần chúng tham dự.

    Đồng chí Huỳnh Công Năm, Báo cáo viên thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Nông dân thành phố báo cáo những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới trong Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; kết luận về tình hình kinh tế -Xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng thời, báo cáo những nội dung trọng tâm trong Quy định 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; phân tích các nội dung trong chuyên đề năm 2019.

 

Đồng chí Huỳnh Công Năm - Phó Bí thư Đảng ủy Hội Nông dân Thành phố báo cáo tại hội nghị

 

   Sau học tập, đồng chí Huỳnh Công Năm yêu cầu các chi bộ chủ động triển khai cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch nghị quyết, thảo luận chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ Hội Nông dân Thành phố; quán triệt các chi bộ đưa nội dung đưa nội dung chuyên đề năm 2019 vào trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể một cách cụ thể, thiết thực, thảo luận nghiêm túc trong các đợt sinh hoạt, liên hệ với nhiệm vụ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, với nhiệm vụ được phân công từng cán bộ, đảng viên

 

Ngọc Hạnh

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự Thành phố: Triển khai Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư (10/8/2019)
  Đảng bộ Hội Nông dân thành phố: Học tập Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (7/8/2019)
  Hội thao truyền thống lần X của Quỹ phát triển nhà ở Thành phố (3/8/2019)
  Kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm tại Kỳ họp lần thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố (3/8/2019)
  Đảng bộ Sở Công Thương: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (2/8/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video