danh mục hoạt động danh mục hoạt động


  

   


 
 
Hoạt động các cơ sở đảng Hoạt động các cơ sở đảng
Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo hiệu quả công tác kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy và cán bộ

  

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, ngày 22/8/2019; Quyết định số 1618/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng ủy cùng Ban Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố sắp xếp tổ chức bộ máy kho bạc thành phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Từ ngày 01/10/2019, Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh giảm từ 10 phòng chức năng xuống còn 6 phòng; giải thể 38 phòng nghiệp vụ tại 19 Kho bạc Nhà nước Quận. Qua đợt sắp xếp, Kho bạc Nhà nước Thành phố đã điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ tương đương cho 15 công chức lãnh đạo; giao nhiệm vụ Kế toán trưởng cho 19 công chức, cho thôi giữ chức vụ 59 công chức lãnh đạo.

Trong quá trình sắp xếp, bố trí lại cán bộ không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc phản ảnh nào từ công chức. Đây là sự nỗ lực rất lớn của Đảng ủy, cấp ủy chi bộ và Ban lãnh đạo các đơn vị trong hệ thống KBNN Thành phố.

Để đạt được kết quả trên, Đảng ủy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tổ chức gặp gỡ toàn thể công chức thuộc diện sắp xếp lại để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, nắm bắt diễn biến tư tưởng, động viên công chức chấp hành tốt sự phân công, bố trí của tổ chức.

Bên cạnh đó, Đảng ủy-Ban Giám đốc thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo công tác sắp xếp, bố trí lại cán bộ một cách thận trọng, công khai, công bằng, bố trí công chức phù hợp với năng lực sở trường, những công chức đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có năng lực tương đương nhau thì bố trí sắp xếp vào vị trí tương đương giữa các đơn vị để tránh sự so bì, thắc mắc.

 

 

Đồng chí Vũ Hoài Nam - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phồ trao quyết định điều động công chức

 

Đến nay, các đơn vị mới thành lập đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu phát triển của đơn vị; các đồng chí công chức lãnh đạo thuộc diện sắp xếp, tiếp tục cố gắng học hỏi, nghiên cứu lĩnh vực công tác mới được bố trí để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thu Hà

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam, biểu dương 68 “Gia đình văn hóa, bền vững, hạnh phúc” (30/6/2020)
  Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức chương trình phúc lợi Đoàn viên, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2019 – 2020 và mái ấm công đoàn cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn (30/6/2020)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Kết nạp đoàn viên mới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) (15/6/2020)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Tuyên dương 78 diển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020 (15/6/2020)
  Các đoàn thể Khối Dân - Chính - Đảng thành phố: Tiếp sức cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đăk Bô (5/6/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video