danh mục hoạt động danh mục hoạt động


  

 

   

  
 
Hoạt động các cơ sở đảng Hoạt động các cơ sở đảng
Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố: Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

 

     Ngày 25/7, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Phi Công, Phó trưởng phòng Sở, ban, ngành trung ương, Ban Tổ chức Thành ủy; Đồng chí Đinh Thị Thảo Trang, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Cơ quan Kiểm tra Thành ủy; đồng chí Lê Kim Tuyền, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

     Đảng ủy nhận định trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, đảng bộ đã tập trung đẩy mạnh công tác nắm bắt, đánh giá, định hướng tư tưởng, kiên trì giáo dục, thuyết phục, đấu tranh phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nâng cao sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Sở và thực hiện Đề án vị trí việc làm; xây dựng Quy định về tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, phó trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; trưởng, phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc Sở. Hàng năm, xây dựng và triển khai thực hiện có kết quả chương trình công tác tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ về thủ tục hành chính của ngành quản lý, trung bình đã giải quyết 96,9% tỷ lệ hồ sơ của doanh nghiệp. Tập trung kiểm tra, giám sát các cấp ủy chi bộ về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và của chi bộ; về công tác cán bộ và kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên; việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; việc thực hiện chỉ đạo của cấp trên đối với những công việc cụ thể; việc thực thi công vụ; thực hiện những quy định về những điều đảng viên, công chức, viên chức không được làm; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Đề án số 01-ĐA/TU, Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

 

Đảng viên tham gia thảo luận tại các tổ

 

     Hội nghị được chia thành 04 tổ thảo luận để các đảng viên tham gia đóng góp ý kiến. Định hướng nội dung Tổ thảo luận các chi bộ thuộc khối bảo tồn bảo tàng, có đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Lê Kim Tuyền, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố. Định hướng nội dung Tổ thảo luận các chi bộ thuộc khối hành chính, có đồng chí Võ Trọng Nam, Phó bí thư Đảng ủy Sở, Phó giám đốc Sở đồng chí Đặng Phi Công, Phó trưởng phòng Sở, ban, ngành trung ương, Ban Tổ chức Thành ủy. Có 54 lượt ý kiến liên quan đến các vấn đề: về nội dung đăng ký làm theo trong Sổ đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về phương thức tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; về kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên, đặc biệt là văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên; về sắp xếp, kiện toàn các chi bộ ghép theo hướng phù hợp với tổ chức bộ máy của đơn vị để thống nhất trong công tác lãnh đạo và hoạt động của đơn vị; về đẩy nhanh tiến độ công tác phát triển đảng để đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở đã đề ra; về cải tiến quy trình, thủ tục khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích và cải cách chế độ chính sách cho vận động viên, huấn luyện viên cho phù hợp với tình hình hiện nay; về chính sách để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng việc kết nối với du lịch…

 

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tiếp thu, trả lời các góp ý của đảng viên và phát biểu kết luận hội nghị 

 

Thi Lê – Thanh Thúy

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Hội nghị giới thiệu Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp (1/6/2019)
  Đảng bộ Sở Tài chính: Học tập, quán triệt chuyên đề về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/5/2019)
  Đảng ủy Sở Tài chính lãnh đạo hoàn thành việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy (29/5/2019)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng: Lớp học 6 Bài Lý luận chính trị đợt 1 - Năm 2019 (26/5/2019)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng: Tập huấn Kỹ năng giao tiếp công sở và kỹ năng xây dựng hình ảnh bản thân (26/5/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video