danh mục hoạt động danh mục hoạt động


  

 

   

  
 
Hoạt động các cơ sở đảng Hoạt động các cơ sở đảng
Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra Đảng ủy Cục Thuế Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 25 –NQ/TW

 

 

     Tham gia Đoàn kiểm tra đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn; lãnh đạo Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Thành đoàn.

      Trên cơ sở 2 buổi làm việc của đoàn tại Chi bộ Phòng Thu nhập cá nhân, Chi bộ Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp Thuế (ngày 01/8/2018) và Đảng ủy Cục Thuế (ngày 17/8/2018), thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đã đánh giá công tác chỉ đạo có trách nhiệm, có chiều sâu của Đảng ủy Cục Thuế trong việc thu thuế nộp vào NSNN; việc động viên khen thưởng kịp thời về công tác dân vận khéo trong nội ngành; có chương trình hành động cụ thể về thực hiện các Nghị quyết của Đảng...; đồng thời, yêu cầu trên cơ sở 4 mục tiêu, 5 quan điểm, 7 nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Đảng ủy Cục Thuế cần cụ thể hóa thành những nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường công tác dân vận chính quyền, các giải pháp công khai minh bạch của ngành... để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Đoàn Kiểm tra (bên phải) trong buổi kiểm tra tại Đảng ủy Cục Thuế Thành phố

 

     Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những Cục Thuế lớn nhất nước, có số thu chiếm tỷ trọng gần 1/4 của cả nước và nhiệm vụ chính trị được giao luôn tăng dần qua các năm. Mặc dù còn một số khó khăn như: nguồn nhân lực của Cục Thuế hiện đang thiếu so với chỉ tiêu được giao; số lượng người nộp thuế (gồm cá nhân và tổ chức) quá nhiều và biến động thường xuyên với biên độ lớn (tăng, giảm, ngưng, bỏ trốn, đến, đi…) làm phát sinh các công việc đối chiếu, xác minh, giải quyết các thủ tục hành chính khác cho đối tượng này; việc quản lý khai thác thu, triển khai thực hiện chương trình cải cách, hiện đại hoá công tác quản lý thuế nhưng được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Ủy ban nhân dân thành phố cùng với sự nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo của Ban lãnh đạo Cục Thuế cùng toàn thể công chức, Cục Thuế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhiều năm liền. Đảng ủy, ban lãnh đạo Cục Thuế đã xác định việc quản lý thu thuế không chỉ đơn thuần là thu đúng, thu đủ và kịp thời mọi khoản thu vào ngân sách nhà nước mà còn phải quan tâm đến cách thu sao cho “thu được thuế thu được lòng dân”, có như thế mới góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm tuân thủ thuế một cách tự giác của người nộp thuế.Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của người nộp thuế, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, qua đó, củng cố lòng tin của người nộp thuế vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa người nộp thuế với Đảng và Nhà nước trong việc ban hành các chính sách thuế. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xem đây là một trong những giải pháp thực hiện có hiệu quả về công tác phòng, chống tham nhũng và Nghị quyết TW4 khóa XI, Đảng ủy Cục Thuế đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Cải cách thủ tục hành chính thuế, minh bạch, công khai hoạt động trong cơ quan, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác… Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức đã phát huy dân chủ, thể hiện thái độ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh ngăn ngừa vi phạm tham nhũng, lãng phí; đã xây dựng quy chế công khai dân chủ trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, trong năm qua quy chế này đã được các phòng thanh tra thực hiện tốt, kịp thời xác minh và tham mưu giải quyết những đơn thư khiếu nại, thắc mắc về chính sách thuế hoặc tố cáo những hiện tượng, hành vi tiêu cực của cán bộ ngành thuế, công tác giải quyết đơn thư khiếu tố khiếu nại đã được thực hiện theo đúng pháp lệnh khiếu tố, khiếu nại của công dân. Việc tiếp dân được phân công, ghi chép cụ thể, rõ ràng và giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân trong thẩm quyền hoặc phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trong quá trình tiếp công dân cũng giải thích cho người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để chấp hành thực hiện....

                                                                               Sông Hàn

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Hội nghị giới thiệu Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp (1/6/2019)
  Đảng bộ Sở Tài chính: Học tập, quán triệt chuyên đề về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/5/2019)
  Đảng ủy Sở Tài chính lãnh đạo hoàn thành việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy (29/5/2019)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng: Lớp học 6 Bài Lý luận chính trị đợt 1 - Năm 2019 (26/5/2019)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng: Tập huấn Kỹ năng giao tiếp công sở và kỹ năng xây dựng hình ảnh bản thân (26/5/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video