danh mục hoạt động danh mục hoạt động


  

 

   

  
 
Hoạt động các cơ sở đảng Hoạt động các cơ sở đảng
Tổng kết hoạt động Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy năm 2018

 

  

     Chiều 22/3/2019, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có đồng chí Vũ Hữu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng; đồng chí Dương Thế Trung, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

    Năm 2018, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp cùng lãnh đạo Ban lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị của Ban chủ động tham mưu và tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả; hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền không ngừng được quan tâm đầu tư theo hướng có chiều sâu, dài hơi hơn, có trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động của Tạp chí Sổ tay xây dựng Đảng và Trang tin Điện tử Đảng bộ TP tiếp tục được đầu tư nâng chất. Công tác tham mưu Thường trực Thành ủy trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí tiếp tục được tăng cường. Đảm bảo vai trò tham mưu cho Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả. Công tác vận động quần chúng, hoạt động của tổ chức đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu; công tác tư tưởng đã được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy Khối. Năm 2019, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả; tích cực tham mưu giải quyết những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục các hoạt động; tạo sức lan tỏa sâu rộng, tập trung góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống tốt đẹp đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Hữu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng ghi nhận: Năm 2018, Đảng ủy Cơ quan đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, duy trì sự chủ động nêu gương của đảng viên; Những kết quả hoạt động của Ban Tuyên giáo Thành ủy đạt được đã đóng góp vào sự phát triển của Thành phố. Đồng thời, nhấn mạnh: Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng các chi bộ trực thuộc cần rà soát kết quả các chỉ tiêu của nhiệm kỳ này và chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Song song đó là thực hiện công tác kiểm tra, giám sát một cách kịp thời, thường xuyên; chú trọng công tác kết nạp đảng viên mới. Cùng với đó, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy cần tiếp tuc quan tâm đến nội dung sinh hoạt chi bộ và công tác tư tưởng đối với các vấn đề chung của TP cũng như các nội dung liên quan đến Đảng bộ và từng chi bộ . 

    Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Dương Thế Trung, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Năm 2019, Đảng bộ cơ quan tập trung khắc phục hạn chế năm 2018, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ với nội dung sinh hoạt phù hợp với chuyên môn, gắn chuyên đề năm 2019, cới các sự kiện lớn năm 2019 mà xuyên suốt là 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019),Về công tác cải cách hành chính trong Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy thực hiện chuyên trang về công tác tổ chức xây dựng Đảng trên Trang tin Điện tử Đảng bộ Thành phố và sẽ thực hiện ứng dụng công nghệ thông thông tin trong điều tra xã hội học…

    Tại hội nghị, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tuyên dương 08 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Đ/c Dương Thế Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan chúc mừng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

S. Hải

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Chung kết, trao giải Hội thi “Tiếng Anh trong cán bộ, công chức, viên chức” năm 2019 (10/11/2019)
  Đảng ủy Sở Công thương Thành phố: Triển khai Luật phòng chống tham nhũng (2/11/2019)
  Ban thường vụ Thành ủy trao quyết định điều động, phân công cán bộ tại Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (30/10/2019)
  Đảng bộ Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII (27/10/2019)
  Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo hiệu quả công tác kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy và cán bộ (18/10/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video