danh mục hoạt động danh mục hoạt động


  

 

   

  
 
Hoạt động các cơ sở đảng Hoạt động các cơ sở đảng
Đảng bộ Sở Tài chính: Học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị TW7 khóa XII

 

 

 

     Hội nghị diễn ra gày 27/7/2018 với sự tham gia học tập của 200 đảng viên, công chức, người lao động của Sở Tài Chính.

 

Đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố báo cáo tại hội nghị

 

      Đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã báo cáo các nội dung trọng tâm, những điểm mới trong nghị quyết. Trong đó, tập trung đi phân tích, quán triệt sâu Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

      Phát biểu tại hội nghị, đ/c Trần Nam Trang, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính đã chỉ đạo: sau hội nghị, các cấp ủy chi bộ tập trung tổ chức sinh hoạt, thảo luận dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Sở về thực hiện Nghị quyết TW7 khóa XII. Đồng thời, mỗi đảng viên, công chức, người lao động chủ động tự nghiên cứu sâu các Nghị quyết để nắm vững những quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm vận dụng và thực hiện sáng tạo, sát hợp, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, chi cục và cá nhân.

Phú Khánh

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Đảng bộ Hội Nông dân Thành phố: Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, chuyên đề năm 2019 (6/1/2019)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Thăm, tặng quà vùng căn cứ Thành Đoàn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (6/1/2019)
  Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019 (4/1/2019)
  Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 (26/12/2018)
  Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII (26/12/2018)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video