danh mục văn kiện danh mục văn kiện


  

   


 
 
Lần 1 Lần 1
  Phát biểu của Bí thư Thành ủy (13/12/2014)
  Diễn văn khai mạc (13/12/2014)
  Báo cáo kiểm điểm (14/12/2014)
  Báo cáo chính trị (15/12/2014)
  Nghị quyết Đại hội (17/12/2014)
  Diễn văn bế mạc (18/12/2014)
Lần 2 Lần 2
  Phát biểu của Bí thư Thành ủy (5/1/2016)
  Diễn văn khai mạc (6/1/2016)
  Báo cáo kiểm điểm (6/1/2016)
  Báo cáo chính trị (6/1/2016)
  Nghị quyết Đại hội (6/1/2016)
Lần 3 Lần 3
  DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ III (NHIỆM KỲ 2020 - 2025) (20/1/2020)
tin nổi bật tin nổi bật
  Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 (17/2/2020)
  Công trình thi đua sáng tạo năm 2019 tuyên dương cấp Khối của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (8/2/2020)
  Công trình thi đua sáng tạo năm 2019 tuyên dương cấp Khối của Đảng ủy Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố (8/2/2020)
  Công trình thi đua sáng tạo năm 2019 tuyên dương cấp Khối của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố (8/2/2020)
  Công trình thi đua sáng tạo năm 2019 tuyên dương cấp Khối của Đảng ủy Sở Công thương Thành phố (8/2/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video