Danh mục hoạt động Danh mục hoạt động


  

 

   

  
 
Hoạt động Hoạt động
Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự Thành phố: Triển khai Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư (10/8/2019)

162 cán bộ, đảng viên, công chức Đảng ủy Cục Quản lý thị trường thành phố học tập Nghị quyết Hội Nghị Trung ương Đảng 10 khóa XII (1/8/2019)

Đảng bộ Hội Nông dân thành phố: Học tập Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (7/8/2019)

Hội thao truyền thống lần X của Quỹ phát triển nhà ở Thành phố (3/8/2019)

Công đoàn Hội Nông dân Thành phố kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (1/8/2019)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Đảng bộ Sở Công Thương: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (2/8/2019)
  Đảng ủy Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm 2019 (26/7/2019)
  Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP: Triển khai, quán triệt Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư (26/7/2019)
  Kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm tại Kỳ họp lần thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố (3/8/2019)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Sơ kết Công tác 6 tháng đầu năm 2019 (18/7/2019)
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự Thành phố: Triển khai Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư (10/8/2019)
  Đảng bộ Hội Nông dân thành phố: Học tập Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (7/8/2019)
  Hội thao truyền thống lần X của Quỹ phát triển nhà ở Thành phố (3/8/2019)
  Kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm tại Kỳ họp lần thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố (3/8/2019)
  Đảng bộ Sở Công Thương: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (2/8/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video