BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG

Thực chất học thuyết phản kháng phi bạo lực - cơ sở lý luận của “cách mạng màu” (21/11/2022 15:59)Vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh với các thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng (11/10/2022 09:14)Bảo vệ không gian mạng - yêu cầu cấp thiết (10/10/2022 09:14)Gốc rễ để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng (7/10/2022 09:13)Không thể xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam (7/10/2022 09:12)

Các tin khác:
Phê phán những luận điệu phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam  (6/10/2022)
Phai nhạt lý tưởng cách mạng - con đường dẫn đến “tự triệt tiêu mình”  (6/10/2022)
Vận dụng quan điểm của V.I.Lênin vào đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng  (3/10/2022)
Các cơ quan báo chí, xuất bản trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch  (21/10/2022)
Chân lý Cách mạng Tháng Mười  (26/10/2022)

Xem tin theo ngày

Ngày
tin nổi bật tin nổi bật
  Thăm, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người khuyết tât, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/12/2022)
  Hội thi văn nghệ dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ đề "Ngời sáng niềm tin" (9/12/2022)
  Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố - Uống nước nhớ nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (8/12/2022)
  2 Chi bộ cơ sở Kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên công đoàn ưu tú (1/12/2022)
  Nhiều hoạt động và phúc lợi thiết thực dành cho thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (16/11/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video