Giới thiệu Giới thiệu


  

   


 
 
ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

* BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI

 

28 - Võ Ngọc Quốc Thuận.jpg

 

Đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận – Thành ủy viên,

Bí thư Đảng ủy Khối

 

 

 

15 - Lê Thị Hồng Nga.png

 

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối

 

 

 

 

Đồng chí Hàng Thị Thu Nga - Phó Bí thư Đảng ủy Khối

 

 

 

31 - Lê Kim Tuyền.jpg

 

Đồng chí Lê Kim Tuyền - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

 

 

 

Đồng chí Ngô Thúy Ngọc – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

 Đảng ủy Khối

 

 

 

 22 - Phạm Minh Tâm.png

 

Đồng chí Phạm Minh Tâm - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

 

 

 

9 - Phạm Văn Linh.jpg

 

Đồng chí Phạm Văn Linh - Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối

 

 

 

33 - Ma Xuân Việt.jpg

 

Đồng chí Ma Xuân Việt - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

 

 

 

 

 

Đồng chí Hồ Nam - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

 

 

* ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI

 


  

Đồng chí Trần Thanh Hải - Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

 

 

  

25 - Trần Thị Kim Thà.jpg

 

Đồng chí Trần Thị Kim Thà – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

 Đảng ủy Khối

 

 

 

 

Đồng chí Huỳnh Phong Vân – Phó Trưởng Ban Tổ chức

Đảng ủy Khối

 

 

 

17 - Trương Thị Hoài Nghĩa.png

 

Đồng chí Trương Thị Hoài Nghĩa – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

 Đảng ủy Khối

 

 

 

6 - Lê Minh Khánh.JPG

 

Đồng chí Lê Minh Khánh - Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối

 

 

 

1 - Lương Tuấn Anh.png

 

Đồng chí Lương Tuấn Anh – Chủ tịch Công đoàn Viên chức

 

Thành phố

 

 

 

3 - Nguyễn Hoàng Hải.png

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải - Bí thư Đảng ủy,

Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố

 

 

 

 5 - Nguyễn Thị Hồng Hạnh.png

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Đảng ủy viên,

Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố

 

 

  

10 - Nguyễn Thành Lợi.png

 

Đồng chí Nguyễn Thành Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy,

          Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng

 

 

 

 

 

Đồng chí Lê Duy Minh - Bí thư Đảng ủy,

Cục Trưởng Cục Thuế thành phố

 

 

 

13 - Võ Trọng Nam.png

 

Đồng chí Võ Trọng Nam - Phó Bí thư Đảng ủy,

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố 

 

 

 

 

16 - Phạm Văn Nghì.png

Đồng chí Phạm Văn Nghì - Phó Bí thư Đảng ủy,

Phó Chánh Thanh tra thành phố

 

 

 

 

19 - Nguyễn Tấn Phát.jpg

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Phát - Bí thư Đảng ủy,

Giám đốc Học viện Cán bộ thành phố

 

 

 

 

 

Đồng chí Mai Hữu Quyết - Phó Bí thư Đảng ủy,

 

Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố 

 

 

 

 

21 - Nguyễn Thanh Sang.png

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Sang - Bí thư Đảng ủy,

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân thành phố 

 

 

 

 

23 - Phan Thanh Tân.jpg

 

Đồng chí Phan Thanh Tân - Phó Bí thư Đảng ủy,

         Phó Chánh Văn phòng Thành ủy

 

 

 

 

24 - Lâm Hùng Tấn.png

 

Đồng chí Lâm Hùng Tấn - Phó Bí thư Đảng ủy,

Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố

 

 

 

24 - Lâm Hùng Tấn.png

 

Đồng chí Trần Thị Huyền Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy,

  Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

 

 

 

 

29 - Trần Đoàn Trung.png

 

Đồng chí Trần Đoàn Trung - Phó Chủ tịch Thường trực

Liên đoàn Lao động Thành phố 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí Dương Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy,

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình thành phố

 

tin nổi bật tin nổi bật
  Phát huy sức mạnh tổng hợp góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (19/1/2021)
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Nhiệm vụ trước hết của đảng viên (19/1/2021)
  Phê phán quan điểm “không có thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (19/1/2021)
  Chi bộ Hội Nông dân thành phố tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới (28/12/2020)
  Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thức XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25/12/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video