Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
Kế hoạch liên tịch của các đoàn thể khối về tổ chức Hội thi tìm hiểu và hiến kế giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống

 

 

Kế hoạch liên tịch số 19 -KHLT/ĐTN-HCCB-CĐVC ngày 04/4/2016 của Công đoàn Viên chức thành phố, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Dân - Chính - Đảng về tổ chức Hội thi tìm hiểu và hiến kế giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống - Chủ đề: “Đảng là cuộc sống của tôi”

*

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

 1. Mục đích:

-  Chào mừng các ngày lễ lớn trong năm: 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016), 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2016), 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2016).

-  Tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, tìm hiểu, đóng góp giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, vào quá trình học tập và rèn luyện của bản thân.

2. Yêu cầu:

-  Tổ chức hội thi phải mang tính quần chúng rộng rãi, tạo không khí phấn khởi, tự giác tích cực tham gia của đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên.

-  Công tác phối hợp, triển khai, thông tin tuyên truyền kịp thời, hiệu quả.

II. TÊN GỌI - THỜI GIAN:

1. Tên gọi: “Đảng là cuộc sống của tôi”

2. Thời gian tổ chức hội thi:

-  Khai mạc và vòng loại: 19/5/2016 (Thứ năm)

-  Vòng bán kết: 28/5/2016 (Thứ bảy)

-  Chung kết xếp hạng và trao giải: 5/6/2016 (Chủ nhật)

* Thời hạn nộp danh sách, hạn chót: 11g30 ngày 10/5/2016 (Thứ ba).

III. NỘI DUNG THI:

Các nội dung mang tính phổ thông, phù hợp với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, tập trung các nội dung sau:

1.  Tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và 7 chương trình đột phá của Đảng bộ Thành phố; nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II và 6 chương trình trọng tâm của Đảng bộ Khối.

2.  Hiến kế đóng góp giải pháp thực hiện có hiệu quả và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, vào quá trình học tập và rèn luyện của bản thân.

Các nội dung trên được giới hạn trong danh mục tài liệu tham khảo phát hành theo Kế hoạch và thể lệ hội thi. Những nội dung mang tính phổ thông, các vấn đề thời sự có thể không có trong danh mục tài liệu tham khảo.

IV. HÌNH THỨC THI: (đính kèm thể lệ Hội thi)

          1. Đối tượng dự thi:

-  Công đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

-  Đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên;

-  Hội viên Hội cựu chiến binh.

          2. Hình thức dự thi:

2.1.  Hội thi cấp cơ sở:

-  Các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại cơ sở, vận động đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên tham gia.

-  Hình thức thi đa dạng, phong phú tùy theo điều kiện cụ thể tại đơn vị (trắc nghiệm, thuyết trình, ý tưởng ...).

2.2. Hội thi cấp Khối: mỗi đơn vị được đăng ký 01 đội dự thi. gồm 2 phần: trắc nghiệm và thi đối kháng. Có 03 vòng thi:

-  Vòng loại (trắc nghiệm): mỗi thành viên chính thức của đội tuyển trả lời 50 câu hỏi chính, 5 câu hỏi phụ trong thời gian 45 phút. Ban tổ chức sẽ chọn 09 đội tuyển có số điểm cao nhất vào vòng bán kết.

-  Vòng bán kết: mỗi đội chuẩn bị 01 giải pháp, ý tưởng cụ thể tham gia thực hiện 07 chương trình đột phá của Đảng bộ Thành phố và 06 chương trình trọng tâm của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; hoặc đóng góp giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, vào quá trình học tập và rèn luyện của bản thân. Các đội trình bày và bảo vệ giải pháp của mình trước Ban Giám khảo. Ban Tổ chức chọn 03 đội tuyển có số điểm cao nhất vào Chung kết của Hội thi.

-  Chung kết: gồm 03 phần thi và phần câu hỏi thử thách:

+    Phần 1: Điểm son lịch sử

+    Phần 2: Nghị quyết và cuộc sống

+    Phần 3: Chung tay vì Thành phố tôi yêu

+    Câu hỏi thử thách (do các đội dự thi quyết định việc tham gia hay không tham gia)

Lưu ý: các đội chuẩn bị thêm phần tự giới thiệu về đơn vị, gắn với chủ đề chung của hội thi để trình bày trước phần thi thứ nhất.

V. CẤU GIẢI THƯỞNG:

Ban tổ chức sẽ trao tặng Giấy khen và giải thưởng nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các đội tuyển đạt kết quả tốt, đơn vị có lực lượng cổ động viên xuất sắc nhất. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao 03 giải phong trào cho đơn vị có phương pháp tuyên truyền và tổ chức Hội thi tại cơ sở tốt, 01 giải cá nhân thí sinh đạt điểm cao nhất vòng loại, 01 giải tập thể có giải pháp, ý tưởng hay nhất vòng bán kết.

VI. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:

           1. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi:

1.1.  Ban Tổ chức:

* Đồng Trưởng ban:

-  Đ/c Nguyễn Tài Mạnh - Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP.

-  Đ/c Phạm Văn Linh - UVBCH Thành Đoàn, Bí thư Đoàn Khối.

* Đồng Phó ban:

-  Đ/c Nguyễn Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh Khối.

-  Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Dung - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức TP.

-  Đ/c Lê Thanh Xuân Huy - Phó Bí thư Đoàn Khối.

* Các thành viên:

-  Đ/c Nguyễn Thị Thu Dung - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP

-  Đ/c Lương Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP

-  Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Bí thư Đoàn Khối.

-  Đ/c Phạm Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức TP.

-  Đ/c Võ Thành Khoa - UVBCH, Phó Ban Tuyên giáo Đoàn Khối.

-  Đ/c Nguyễn Trần Tuấn - UVBCH, Phó Văn phòng Đoàn Khối.

-  Đ/c Hoàng Thanh Hải - Chuyên trách Công đoàn Viên chức TP.

-  Đ/c Dương Quốc Cường - Chuyên trách Công đoàn Viên chức TP.

1.2.   Ban Giám khảo:

Ban tổ chức Hội thi kính mời các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Ban, các đoàn thể Khối cố vấn về nội dung và tham gia Ban Giám khảo.

          2. Nhiệm vụ:

2.1.   Cấp Khối:

2.1.1.  Đoàn Khối:

-  Tham mưu Kế hoạch;

-  Phối hợp trong công tác tổ chức, kinh phí tổ chức Hội thi.

-  Chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc phối hợp cùng Công Đoàn, Hội Cựu chiến binh (nếu có) tham gia Hội thi.

2.1.2.  Công Đoàn viên chức Thành phố:

-  Phối hợp trong công tác tổ chức, kinh phí tổ chức Hội thi.

-  Chỉ đạo Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh (nếu có) tham gia Hội thi.

2.1.3.  Hội cựu chiến binh Khối:

-  Phối hợp trong công tác tổ chức Hội thi.

-  Chỉ đạo Hội cựu chiến binh cơ sở trực thuộc phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, Công đoàn viên chức tham gia Hội thi.

2.2.    Cấp cơ sở:

-  Đoàn Thanh niên, Công Đoàn, Hội cựu chiến binh phối hợp tham mưu Cấp ủy - Lãnh đạo dơn vị tạo điều kiện về cơ chế, kinh phí, thời gian tổ chức hội thi tại cơ sở để tuyển chọn đội tuyển tham gia thi cấp Khối.

-  Tổ chức ôn luyện, chuẩn bị chu đáo cho đội tuyển, chuẩn bị lực lượng đến xem và cổ vũ cho đội tuyển đơn vị dự thi cấp Khối.

VII. Tiến độ thực hiện:

-  Tháng 4/2016: Hoàn thành kế hoạch, thể lệ hội thi, thông qua Thường trực Đảng ủy Khối; triển khai cơ sở.

-  Từ 10/4 - 29/4/2016: Họp Ban chỉ đạo, Ban giám khảo, Ban cố vấn, xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi.

-  Ngày 20/4/2016: Công bố 100 câu trong Ngân hàng câu hỏi.

-  Từ 20/4 - 10/5/2016: Cơ sở tổ chức hội thi, chọn đội tuyển tham gia cấp Khối.

-  Ngày 10/5/2016: Hạn cuối đăng ký đội tuyển dự thi.

-  Ngày 19/5/2016: Khai mạc, thi vòng loại.

-  Ngày 28/5/2016: Vòng bán kết.

-  Ngày 5/6/2016: Chung kết, trao giải Hội thi.

-  Ngày 10/6/2016: Rút kinh nghiệm hội thi.

 

Trên đây là Kế hoạch liên tịch tổ chức Hội thi tìm hiểu và hiến kế giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống, chủ đề: “Đảng là cuộc sống của tôi” giữa Đoàn Khối, Công đoàn Viên chức và Hội cựu Chiến binh Khối, đề nghị các đoàn thể cơ sở tích cực triển khai thực hiện, tham gia có hiệu quả.

 

TM. BTV HỘI CCB KHỐI                 TM. BTV CĐ VIÊN CHỨC                  TM. BTV ĐOÀN KHỐI

    PHÓ CHỦ TỊCH TT                               CHỦ TỊCH                                        BÍ THƯ

            (Đã ký)                                          (Đã ký)                                            (Đã ký)

    Nguyễn Hoài Nam                       Nguyễn Tài Mạnh                              Phạm Văn Linh

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Lễ Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (03/7/2007-03/7/2022) và khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo khu di tích Đảng ủy các Cơ quan Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền Nam (3/7/2022)
  Gần 600 công chức, viên chức, công nhân lao động tham gia hội diễn văn nghệ với chủ đề “Tự hào tiếp bước” (30/6/2022)
  Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới” và “Tháng hành động vì môi trường” năm 2022 (27/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố với nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân (7/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố trao quyết định thành lập Ban Nữ công quần chúng và Trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn (30/5/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video