Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
Bài viết tham gia chào mừng Đại hội Đảng bộ khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐI CƠ SỞ

Trong sinh hoạt, công tác hàng ngày, những cụm từ “nghiên cứu”, “tham mưu”, “đi cơ sở” rất quen thuộc đối với cán bộ, chuyên viên của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Phạm vi bài viết này chỉ đề cập, trao đổi một số kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng “nghiên cứu”, “tham mưu”, “đi cơ sở” của cán bộ, chuyên viên trong hệ thống dân vận, mặt trận, đoàn thể thành phố, quận, huyện.

 

      
     Trong cuộc sống, công tác của mỗi người, khi muốn am tường, có kiến thức về một lĩnh vực nào đó thì phải nghiên cứu, tìm hiểu để có kiến thức ở lĩnh vực mình quan tâm. Đối với cán bộ, chuyên viên, ngoài việc nghiên cứu tìm hiểu thấu đáo nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công theo dõi, phụ trách … còn phải thể hiện được vai trò tham mưu đối với cán bộ cấp trên, tham mưu cho lãnh đạo trực tiếp của mình; muốn nghiên cứu có hiệu quả, tham mưu có chất lượng, ngoài việc học tập, đọc sách, báo, tài liệu … cán bộ chuyên viên còn cần phải đi cơ sở để nắm tình hình, lắng nghe dư luận quần chúng, tìm hiểu vấn đề, đối tượng có liên quan … để có được chất liệu cuộc sống, thực tiễn từ cơ sở. Như vậy, vấn đề “nghiên cứu”, “tham mưu”, “đi cơ sở” không thể tách rời, hay nói một cách khác là nhiệm vụ thiết thân, tất yếu của mỗi cán bộ, chuyên viên.


    Sinh thời, mặc dù rất bận, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thường xuyên thu xếp để có thời gian đi cơ sở. Theo số liệu thống kê, tính từ năm 1955 đến 1968, Bác Hồ đã có 700 lần đi cơ sở. Bác đến với bà con nông dân, kể cả lúc họ đang làm việc trên cánh đồng; đến với công nhân trong các nhà máy, công trường, xí nghiệp; đến thăm các đơn vị bộ đội, công an, ngay cả nơi trận địa chiến đấu; thăm trường học, nhà trẻ, nhà mẫu giáo, thăm người dân nghèo... Dù ở đâu, với đối tượng nào, Bác Hồ đều ân cần thăm hỏi về sức khoẻ, đời sống, công việc, những thuận lợi, khó khăn cùng tâm tư, nguyện vọng ... với mục đích nắm đúng tình hình thực tế, để kiểm nghiệm lại chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước có phù hợp, có đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm lợi ích và đem lại dân chủ cho người lao động hay không? Chính vì vậy, mỗi lần đi thực tế cơ sở trở về, Người đều có ý kiến cụ thể về từng vấn đề, trực tiếp hay gián tiếp giúp cho việc sửa đổi, bổ sung chủ trương, chính sách và Người cũng không quên biểu dương, khen thưởng kịp thời những gương tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, kịp thời phê bình, nhắc nhở cán bộ, đảng viên cần tránh những thói hư, tật xấu để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.


    Đi cơ sở là một trong những phương thức hoạt động, công tác nhằm nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng và nhu cầu của nhân dân, các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên, các giới … thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Cán bộ, chuyên viên cấp càng cao, đi cơ sở càng nhiều càng tốt, bởi lẽ nếu đề ra chủ trương, chính sách và chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách thì cần phải sát cơ sở, sát dân để nắm được việc thực hiện chủ trương, chính sách như thế nào. Có nắm được thì mới điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Đây cũng là cách tốt nhất để đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể công tác ở cấp trên được gần dân, hiểu dân và học tập được nhiều điều ở dân. Từ việc đi cơ sở, cán bộ, chuyên viên có thể đánh giá tình hình, nắm được các mô hình, điển hình hay, cách làm tốt … để phục vụ cho việc tham mưu, nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị đối với cấp trên có thẩm quyền. Với ý nghĩa như vậy, đi cơ sở luôn là cần thiết, thậm chí là bắt buộc đối với hầu hết các vị trí công tác đối với cán bộ, chuyên viên cấp trên cơ sở.


     Song, một vấn đề được đặt ra: Đi cơ sở như thế nào cho có chất lượng? Đây là vấn đề quan trọng, là yêu cầu hết sức cần thiết cho một chuyến đi cơ sở. Thực tế ở cơ sở có nhiều vấn đề cần phải được quan tâm giải quyết, như: cơ chế, chính sách chưa phù hợp, cần bổ sung, sửa đổi; phương pháp xây dựng phong trào, cách làm mới phù hợp với đặc thù của từng địa phương, đơn vị; nhiều địa phương, cơ sở cần sự hỗ trợ của cấp trên để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết của cơ sở; có những phong trào, mô hình, điển hình mới, tốt ở cơ sở cần được khuyến khích, động viên, nhân rộng … Do đó, trước khi đi cơ sở, mỗi cán bộ, chuyên viên cần phải lập một “chương trình”, “kế hoạch” cụ thể: Nghiên cứu thật kỹ, nắm thật chắc tình hình của địa phương, cơ sở cần đến, đối tượng tiếp xúc, nội dung làm việc, tình hình cần nắm, lường được tình huống ngoài dự kiến có thể xảy ra … Trong quá trình làm việc, nắm tình hình, giải quyết tình huống … cần có tác phong cầu thị, tôn trọng, lắng nghe, ghi chép đầy đủ ý kiến, đề xuất, kiến nghị từ cơ sở … Nếu chuẩn bị kỹ các vấn đề trên, sẽ tránh được những hạn chế như nhận thức chưa đầy đủ về mục đích, yêu cầu và ý nghĩa khi đi công tác cơ sở, thiếu thông tin khi tiếp cận vấn đề, đánh giá thiếu tính khách quan, thiếu chính xác về tình hình thực tế ở cơ sở, tạo tâm lý không phục, hụt hẫng cho cơ sở … Ðây là một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả chất lượng của chuyến đi công tác đối với cán bộ, chuyên viên.


    Kết thúc chuyến công tác ở cơ sở, một trong những vấn đề cần làm là phải xâu chuỗi được tình hình, sự kiện, vấn đề, nội dung cốt lõi cần nắm, cần tham mưu, đề xuất, kiến nghị đối với lãnh đạo cấp trên … Khi trình bày, tham mưu, đề xuất, kiến nghị vấn đề nào đó, phải có nội dung, địa phương, đơn vị, con người cụ thể và có quan điểm, ý kiến riêng của mình cùng với những căn cứ, cơ sở có sức thuyết phục đồng thời phải chuẩn bị trả lời những câu hỏi, đặt vấn đề, phản biện của lãnh đạo, cấp trên …


    Nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đi công tác cơ sở có tầm quan trọng đối với mỗi cán bộ, chuyên viên trong hệ thống dân vận, mặt trận, các đoàn thể. Những chuyến đi cơ sở hiệu quả thường tạo được sự gắn bó công tác, đồng cảm giữa cấp trên và cấp dưới; làm cho cơ sở cảm nhận được cấp trên luôn thể hiện sự quan tâm, có trách nhiệm đối với địa phương, đơn vị mình khi gặp những vấn đề bức xúc, khó khăn; đi cơ sở cũng là môi trường, điều kiện thuận lợi để cho cán bộ, chuyên viên phấn đấu, rèn luyện, có ý thức nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh và trưởng thành hơn.


     Hiện nay, hàng ngày, hàng giờ ở các địa phương, cơ sở có nhiều vấn đề cần được tháo gỡ, giải quyết. Thiết nghĩ, nếu mỗi cán bộ, chuyên viên của hệ thống Dân vận, Mặt trận, đoàn thể thành phố và quận, huyện nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, thường xuyên liên hệ, tiếp xúc, làm việc, nắm tình hình cơ sở sâu sát, chính xác … để tham mưu, đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo, cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời, chắc chắn sẽ góp phần làm cho đường lối, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống; các chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng phù hợp với đời sống, xã hội; niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý xã hội của Nhà nước được củng cố, tăng cường ngày càng tốt hơn, đúng như điều của Bác Hồ từng căn dặn cán bộ, đảng viên khi làm công tác tuyên truyền, cổ động: “Tuyên truyền để làm cho những người đã yêu quý ta thì yêu quý chúng ta hơn, những người chưa yêu quý thì hiểu đúng và đi đến yêu quý chúng ta, thậm chí làm cho những người chống đối chúng ta bớt hung hăng đi”./.

 

Nguyễn Ngọc Cơ
Đảng bộ Ban Dân vận Thành ủy

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Phát động ủng hộ quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu tổ quốc” (27/8/2019)
  Khai mạc Hội thi “Cải cách hành chính” năm 2019 (24/8/2019)
  Khánh thành 03 công trình “Chung sức xây dựng Nông thôn mới” (18/8/2019)
  Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự Thành phố: Triển khai Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư (10/8/2019)
  Đảng bộ Hội Nông dân thành phố: Học tập Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (7/8/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video