Học tập và làm theo tấp gương đạo đức Hồ Chí Minh Học tập và làm theo tấp gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Thành phố dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (6/6/2016 16:59)Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức tìm hiểu, nghiên cứu tác phẩm của Bác (3/6/2016 15:23)Đoàn khối Dân - Chính - Đảng: (5/6/2016 15:45)Suy nghĩ về thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư gắn với học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (6/6/2016 15:19)Bài viết tham gia chào mừng Đại hội Đảng bộ khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐI CƠ SỞ (10/10/2015 07:19)

Trong sinh hoạt, công tác hàng ngày, những cụm từ “nghiên cứu”, “tham mưu”, “đi cơ sở” rất quen thuộc đối với cán bộ, chuyên viên của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Phạm vi bài viết này chỉ đề cập, trao đổi một số kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng “nghiên cứu”, “tham mưu”, “đi cơ sở” của cán bộ, chuyên viên trong hệ thống dân vận, mặt trận, đoàn thể thành phố, quận, huyện.

Các tin khác:
Đại đoàn kết theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh  (22/5/2015)
Trao giải hội thi “Bác Hồ trong trái tim tôi”  (15/5/2015)
Vòng chung kết xếp hạng hội thi “Bác Hồ trong trái tim tôi”  (5/5/2015)
Vòng chung kết xếp hạng hội thi “Bác Hồ trong trái tim tôi”  (5/5/2015)
Học tập và làm theo Bác về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh  (2/12/2015)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video