Học tập và làm theo tấp gương đạo đức Hồ Chí Minh Học tập và làm theo tấp gương đạo đức Hồ Chí Minh
Nội dung bài nói của đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt tại Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video