Học tập và làm theo tấp gương đạo đức Hồ Chí Minh Học tập và làm theo tấp gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức tìm hiểu, nghiên cứu tác phẩm của Bác

 

 

Ngày 01/6/2016,  Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề về ba tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ Sở và Ban chấp hành các đoàn thể. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Phí Bí thư thường trực Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở.

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Trung Thành - Giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố đã truyền đạt nội dung, phân tích sâu những vấn đề cốt lõi trọng tâm của ba tác phẩm Bác, liên hệ những vấn đề đặt ra trong tác phẩm với tình hình hiện nay giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn giá trị to lớn và tính thời sự của ba tác phẩm. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên suy nghĩ, soi rọi bản thân, đề ra cho mình lộ trình, mục tiêu và phương pháp tự học suốt đời phù hợp với điều kiện cụ thể của bản thân, của cơ quan, đơn vị để phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn, hoàn thành tốt chức trách nhiệm, nhiệm vụ được giao.

 

 Đồng chí Hà Trung Thành - Giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố báo cáo tại hội nghị

 

Văn phòng Sở

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video