Học tập và làm theo tấp gương đạo đức Hồ Chí Minh Học tập và làm theo tấp gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đoàn khối Dân - Chính - Đảng:

 Tuyên dương 113 điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Sáng 03/06/2016, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố, Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đương cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2016); tổng kết và khen thưởng 20 tập thể có thành tích tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên dương 42 tập thể, 51 cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham dự chương trình có đồng chí Vương Thanh Liễu - Phó Bí thư Thành Đoàn, đồng chí Vũ Hữu Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng ủy Khối, các đồng chí đại diện các ban Thành Đoàn cùng 113 tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực cùng hơn 500 đoàn viên, thanh niên.

Trong 5 năm thực hiện, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thật sự trở thành hoạt động sinh hoạt chính trị quan trọng, thường xuyên, có tính lan tỏa rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên Khối; nhiều đơn vị đã thể hiện được sự sáng tạo trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế và từng đối tượng thanh niên. Ban Thường vụ Đoàn Khối đã triển khai các nội dung, giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo trong toàn thể đoàn viên, thanh niên Khối. Các cơ sở Đoàn đã duy trì tốt việc đăng ký, thực hiện phần việc, công trình làm theo lời Bác gắn với việc cụ thể các tiêu chí thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên”. Ban Thường vụ Đoàn khối đã nâng cao hiệu quả chất lượng công tác phát hiện tuyên dương và nhân rộng các gương điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo lời Bác trong từng đối tượng, xây dựng các quy chế, tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể đối với việc tuyên dương từng giải thưởng như: Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện; Nhà giáo trẻ tiêu biểu; Sinh viên - Học sinh tiêu biểu; Giải thưởng Ngòi Bút trẻ. Từ kết quả việc học tập và làm theo lời Bác, qua 5 năm, các cơ sở Đoàn đã tuyên dương 134 tập thể và 510 cá nhân điển hình thanh niên tiên tiến, thanh niên làm theo lời Bác, người tốt việc tốt…

 

 Đồng chí Vũ Hữu Minh - Phó Bí thư Đảng ủy khối chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

 

Văn Linh

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video