Danh mục hỏi đáp Danh mục hỏi đáp

 


  

   


 
 
Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Xử lý kỷ luật đảng viên dự bị
(Người gửi: | Ngày gửi: 10/08/2021)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Xin cho biết các hình thức xử lý kỷ luật đảng viên dự bị hiện nay? Nếu đảng viên dự bị bị xử lý kỷ luật thì có được công nhận đảng viên chính thức hay không?
Câu đáp
Theo các quy định của Đảng hiện nay, đảng viên chính thức có 4 hình thức xử lý kỷ luật là: khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ. Đảng viên dự bị có 2 hình thức xử lý kỷ luật là khiển trách và cảnh cáo.

Tại Điều 5, Điều lệ Đảng hiện hành quy định: “người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời gian này, Đảng viên dự bị tiếp tục được chi bộ giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên đó tiến bộ”.

Tại Điều 5, Điều lệ Đảng hiện hành quy định khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ sẽ xét công nhận Đảng viên chính thức từng người một và thực hiện thông qua hình thức biểu quyết như khi xét kết nạp. Theo Điểm a, Khoản 4.2, Điều 5, Quy định 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương “Quy định thi hành Điều lệ Đảng” thì: “Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày đảng viên hết 12 tháng dự bị, chi bộ phải xét và đề nghị công nhận chính thức cho đảng viên; nếu không đủ điều kiện công nhận là đảng viên chính thức thì đề nghị lên cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên”.

Tại Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 35 Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định: “Đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải kỷ luật thì kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo và khi hết thời hạn dự bị, chi bộ vẫn tiến hành xét công nhận đảng viên chính thức. Nếu vi phạm đến mức không còn đủ tư cách đảng viên thì xóa tên trong danh sách đảng viên”.

Tại Khoản 4, Điều 2, Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15 ngày 11 ngày 2017 của Bộ Chính trị về “Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm” ghi rõ: “…Đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo, không đủ tư cách thì xóa tên trong danh sách đảng viên”.

Như vậy, nếu trong thời gian dự bị, đảng viên dự bị vi phạm các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mức phải thi hành kỷ luật thì chi bộ xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định; khi xem xét xử lý kỷ luật tùy tính chất, mức độ, đảng viên dự bị sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cách chức. Nếu đảng viên dự bị chưa vi phạm đến mức bị xóa tên trong danh sách đảng viên thì dù bị kỷ luật, đảng viên dự bị vẫn có thể được xem xét công nhận đảng viên chính thức nếu tổ chức Đảng có thẩm quyền xét thấy đảng viên dự bị vẫn đủ tư cách để được công nhận là đảng viên chính thức.
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Trao tặng 100 phần quà cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại xã Lý Nhơn, Cần Giờ (25/10/2021)
  Công đoàn Viên chức TPHCM trao 120 túi an sinh đến đoàn viên công đoàn, người lao động thuộc CĐCS Cơ quan Thành Đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (15/10/2021)
  Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo nhân kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (15/10/2021)
  Trao tặng 1000 túi an sinh đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (15/10/2021)
  Công đoàn Viên chức TPHCM trao 267 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2020 - 2021 cho học sinh, sinh viên vượt khó, có thành tích học tập xuất sắc (15/10/2021)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video