Danh mục hỏi đáp Danh mục hỏi đáp


  

   


 
 
Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Hình thức kỷ luật đảng viên
(Người gửi: | Ngày gửi: 19/09/2019)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Sau khi giải quyết khiếu nại, ủy ban kiểm tra từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên có quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật đảng viên như thế nào?
Câu đáp
Tiết 5.2.3, Điểm 5.2,Khoản 5, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:
"- Uỷ ban kiểm tra từ cấp huyện, quận và tương đương trở lên có thẩm quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xoá bỏ hình thức kỷ luật đối với đảng viên do tổ chức đảng cấp dưới đã quyết định.
Trường hợp phải thay đổi bằng hình thức kỷ luật cao hơn, vượt quá thẩm quyền phải báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định".
Điểm 4.2, Khoản 4, Điều 36, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:
"Uỷ ban kiểm tra cấp uỷ huyện, quận và tương đương quyết định khiển trách, cảnh cáo cấp uỷ viên cơ sở và cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý nhưng không phải là cấp uỷ viên cùng cấp; quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, kể cả bí thư, phó bí thư, cấp uỷ viên của chi bộ, đảng uỷ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở hoặc cán bộ thuộc diện đảng uỷ cơ sở quản lý nhưng không phải là đảng uỷ viên đảng uỷ cơ sở hay cán bộ do cấp uỷ huyện, quận và cấp tương đương quản lý".
Như vậy, sau khi giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng đối với đảng viên thì Ủy ban kiểm tra từ cấp quận, huyện và tương đương trở lêncó quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật mà tổ chức đảng cấp dưới đã quyết định đối với đảng viên bằng các hình thức kỷ luật cụ thể đối với đảng viên kể cả cấp ủy viên cấp dưới, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp như đã nêu trên. Trường hợp phải thay đổi quyết định kỷ luật đối với đảng viên bằng hình thức kỷ luật cao hơn, vượt quá thẩm quyền nêu trên của ủy ban kiểm tra cấp huyện, quận và tương đương trở lên thì phải báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền cấp trên xem xét, quyết định.
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam, biểu dương 68 “Gia đình văn hóa, bền vững, hạnh phúc” (30/6/2020)
  Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức chương trình phúc lợi Đoàn viên, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2019 – 2020 và mái ấm công đoàn cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn (30/6/2020)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Kết nạp đoàn viên mới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) (15/6/2020)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Tuyên dương 78 diển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020 (15/6/2020)
  Các đoàn thể Khối Dân - Chính - Đảng thành phố: Tiếp sức cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đăk Bô (5/6/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video