Danh mục hỏi đáp Danh mục hỏi đáp


  

   


 
 
Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Công tác giám sát
(Người gửi: | Ngày gửi: 19/09/2019)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Trong thời gian giám sát tổ chức đảng hoặc đảng viên, đoàn giám sát được thẩm tra, xác minh khi nào?
Câu đáp
Điểm d, Khoản 2, Điều 11, Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01-6-2017 của Bộ Chính trị về quy định giám sát trong Đảng nêu: Trong quá trình thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát theo chuyên đề "Khi cần thiết thì được thẩm tra, xác minh".
Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 11,Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 12-9-2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01-6-2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng hướng dẫn như sau:
"Khi đoàn giám sát nhận thấy còn có nội dung giám sát chưa rõ, chưa đủ cơ sở để xem xét, đánh giá thì trưởng đoàn giám sát quyết định việc thẩm tra, xác minh".
Như vậy, với những nội dung giám sát mà đoàn giám sát thấy chưa rõ, chưa đủ cơ sở để xem xét, đánh giá thì trưởng đoàn sẽ quyết định việc thẩm tra, xác minh.
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Kết nạp đoàn viên mới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) (15/6/2020)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Tuyên dương 78 diển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020 (15/6/2020)
  Các đoàn thể Khối Dân - Chính - Đảng thành phố: Tiếp sức cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đăk Bô (5/6/2020)
  Tổ chức đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở sau dịch Covid-19 (1/6/2020)
  Hội Cựu chiến binh Hội Chữ thập đỏ Thành phố hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 và ủng hộ đồng bào miền Tây bị hạn hán, nhiễm mặn (21/4/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video