Danh mục hỏi đáp Danh mục hỏi đáp


  

   


 
 
Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Kiểm tra tài chính
(Người gửi: | Ngày gửi: 23/09/2019)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Tôi xin được hỏi: Kiểm tra tài chính đối với cấp uỷ cấp dưới của UBKT gồm những nội dung nào?
Mong nhận được câu trả lời. Trân trọng cảm ơn.
Câu đáp
Điểm 6.1, Khoản 6, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định nội dung kiểm tra tài chính đối với cấp uỷ cấp dưới của UBKT gồm:
“- Việc ban hành các chủ trương, quy định, quyết định về tài chính, tài sản của cấp uỷ.
- Việc chấp hành và chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới (cơ quan tài chính của cấp uỷ, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ cùng cấp và cấp uỷ cấp dưới) chấp hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách, chế độ, nguyên tắc về tài chính, tài sản của Đảng và Nhà nước.
- Việc chấp hành các quy định về chế độ kế toán, chứng từ; về thanh quyết toán, chi tiêu tài chính, quản lý tài sản của Đảng; việc kiểm tra tài chính đối với tổ chức đảng trực thuộc”.
Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra, ủy ban kiểm tra cần căn cứ mục đích, yêu cầu và tình hình thực tế của đối tượng kiểm tra để lựa chọn, quyết định nội dung kiểm tra cho phù hợp.
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Kết nạp đoàn viên mới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) (15/6/2020)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Tuyên dương 78 diển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020 (15/6/2020)
  Các đoàn thể Khối Dân - Chính - Đảng thành phố: Tiếp sức cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đăk Bô (5/6/2020)
  Tổ chức đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở sau dịch Covid-19 (1/6/2020)
  Hội Cựu chiến binh Hội Chữ thập đỏ Thành phố hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 và ủng hộ đồng bào miền Tây bị hạn hán, nhiễm mặn (21/4/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video