Danh mục hỏi đáp Danh mục hỏi đáp


  

   


 
 
Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Kiểm tra đảng viên
(Người gửi: | Ngày gửi: 25/12/2019)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Kiểm tra đảng viên chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng gồm những nội dung gì?
Câu đáp
Kiểm tra đảng viên chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng gồm những nội dung:
1. Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức sinh hoạt cơ bản của Đảng, được thể hiện xuyên suốt trong Điều lệ Đảng.
Kiểm tra đảng viên chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng gồm những nội dung chính dưới đây:
- Việc phục tùng tổ chức và kỷ luật của Đảng, chấp hành nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, pháp luật của Nhà nước...
- Việc thực hiện nguyên tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách.
- Việc thực hiện dân chủ, đoàn kết thống nhất nội bộ.
- Việc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình, các chế độ, quy định về sinh hoạt đảng.
- Việc thực hiện các quyền của đảng viên...
2. Kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên là kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng; gồm những nội dung:
- Chấp hành các nhiệm vụ được giao.
- Bản thân chấp hành và vận động gia đình chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Quan hệ với nhân dân.
- Học tập, rèn luyện bản thân, đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, chống thoái hóa về phẩm chất chính trị, đạo đức, về lối sống.
- Phẩm chất trung thực, thật thà, đấu tranh bảo vệ chân lý.
- Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư...
Trong điều kiện Đảng cầm quyền, đảng viên dù ở cương vị công tác nào đều phải gương mẫu chấp hành pháp luật; khi đảng viên vi phạm, các cơ quan pháp luật xem xét, xử lý như mọi công dân khác.
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ngành Xây dựng Đảng (1930 - 2020), tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2020 (12/10/2020)
  Công Đoàn viên chức Thành phố biểu dương Gương “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” năm 2020 (30/9/2020)
  Công Đoàn viên chức Thành phố tổng kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp (30/9/2020)
  Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02 tháng 9 năm 2020 (7/9/2020)
  TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN – CHÍNH – ĐẢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ III (2020 – 2025) (27/8/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video