Danh mục hỏi đáp Danh mục hỏi đáp


  

   


 
 
Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ tại Đại hội
(Người gửi: | Ngày gửi: 17/03/2020)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Chi bộ có 07 đảng viên chính thức. Theo quy định của Điều lệ Đảng được bầu bí thư, nếu cần bầu phó bí thư. Chi bộ giới thiệu 3 đồng chí vào danh sách bầu cử, trong chi bộ có hai loại ý kiến:
1. Chi bộ bầu 2 đồng chí chi ủy viên, sau đó bầu bí thư, phó bí thư trong số hai chi ủy viên.
2. Chi bộ bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư.
Câu đáp
Theo Điểm 4, Điều 24, Điều lệ Đảng quy định: “Chi bộ có dưới chín đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ; nếu cần, bầu phó bí thư”.
Mục 9, Điều 19 của Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo Quyết định số 244-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 09/6/2014 ghi: “Đại hội chi bộ trực tiếp bầu chi uỷ, sau đó bầu bí thư, phó bí thư trong số chi uỷ viên; nơi không bầu chi uỷ thì chi bộ bầu bí thư, nếu cần thì bầu phó bí thư chi bộ”.
Như vậy Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương đều quy định rõ: chi bộ bầu trực tiếp bí thư và phó bí thư (bầu bí thư trước, sau đó bầu phó bí thư).
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ngành Xây dựng Đảng (1930 - 2020), tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2020 (12/10/2020)
  Công Đoàn viên chức Thành phố biểu dương Gương “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” năm 2020 (30/9/2020)
  Công Đoàn viên chức Thành phố tổng kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp (30/9/2020)
  Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02 tháng 9 năm 2020 (7/9/2020)
  TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN – CHÍNH – ĐẢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ III (2020 – 2025) (27/8/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video