Danh mục hỏi đáp Danh mục hỏi đáp


  

   


 
 
Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ tại Đại hội
(Người gửi: | Ngày gửi: 17/03/2020)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Chi bộ có 07 đảng viên chính thức. Theo quy định của Điều lệ Đảng được bầu bí thư, nếu cần bầu phó bí thư. Chi bộ giới thiệu 3 đồng chí vào danh sách bầu cử, trong chi bộ có hai loại ý kiến:
1. Chi bộ bầu 2 đồng chí chi ủy viên, sau đó bầu bí thư, phó bí thư trong số hai chi ủy viên.
2. Chi bộ bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư.
Câu đáp
Theo Điểm 4, Điều 24, Điều lệ Đảng quy định: “Chi bộ có dưới chín đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ; nếu cần, bầu phó bí thư”.
Mục 9, Điều 19 của Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo Quyết định số 244-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 09/6/2014 ghi: “Đại hội chi bộ trực tiếp bầu chi uỷ, sau đó bầu bí thư, phó bí thư trong số chi uỷ viên; nơi không bầu chi uỷ thì chi bộ bầu bí thư, nếu cần thì bầu phó bí thư chi bộ”.
Như vậy Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương đều quy định rõ: chi bộ bầu trực tiếp bí thư và phó bí thư (bầu bí thư trước, sau đó bầu phó bí thư).
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Đảng ủy Khối Dân – Chính Đảng TP.HCM: Trao Huy hiệu Đảng tặng 14 đảng viên của Đảng bộ Khối đợt ngày 19 tháng 5 năm 2021. (18/5/2021)
  Chăm lo, hỗ trợ CC,VC-LĐ, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật (14/5/2021)
  Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh (7/5/2021)
  Cụm thi đua 1 Ban Dân vận Thành ủy ký kết giao ước thi đua năm 2021 (23/4/2021)
  Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, đợt 1- năm 2021 (6/4/2021)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video