Danh mục hỏi đáp Danh mục hỏi đáp


  

   


 
 
Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Bầu Bí thư Chi bộ lần thứ nhất không đạt số phiếu quá bán
(Người gửi: | Ngày gửi: 17/03/2020)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Ở đại hội chi bộ bầu cử bí thư, bầu lần thứ nhất không đạt số phiếu quá bán. Đại hội tiếp tục thảo luận và bầu lần thứ 2 cũng không đủ số phiếu quá bán.
Trong đại hội có 2 ý kiến:
1. Đại hội tiếp tục bầu đến khi nào được thì thôi.
2. Đại hội ngưng bầu và báo cáo cấp trên.
Vậy ý kiến nào đúng?
Câu đáp
Trường hợp này cần căn cứ vào:
- Điểm 6, Điều 16- Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo Quyết định số 244-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 09/6/2014 về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng, quy định: “Nếu bầu một lần chưa đủ số lượng quy định, có bầu tiếp hay không do đại hội (hội nghị) quyết định”.
- Mục 22, Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng, quy định: “…Trường hợp chi bộ bầu đến lần thứ ba mà không có đồng chí nào đủ số phiếu trúng cử bí thư chi bộ, thì cấp uỷ cấp trên căn cứ vào tình hình cụ thể của chi bộ để chỉ định một đồng chí trong số chi uỷ viên hoặc đảng viên (nơi không có chi uỷ) làm bí thư để điều hành hoạt động của chi bộ”.
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ngành Xây dựng Đảng (1930 - 2020), tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2020 (12/10/2020)
  Công Đoàn viên chức Thành phố biểu dương Gương “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” năm 2020 (30/9/2020)
  Công Đoàn viên chức Thành phố tổng kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp (30/9/2020)
  Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02 tháng 9 năm 2020 (7/9/2020)
  TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN – CHÍNH – ĐẢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ III (2020 – 2025) (27/8/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video