Danh mục hỏi đáp Danh mục hỏi đáp


  

   


 
 
Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Bầu cử tại Đại hội, tổng số phiếu thu về nhiều hơn số phiếu phát ra
(Người gửi: | Ngày gửi: 17/03/2020)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Tại đại hội chi bộ, khi bầu chi ủy, do điều hành không tốt, nên xảy ra tình trạng tổng số phiếu thu về nhiều hơn số phiếu phát ra. Đoàn chủ tịch đề nghị cử một đồng chí đảng viên cao tuổi nhất lên rút một số phiếu bất kỳ trùng với số lượng phiếu thừa rồi hủy ngay trước đại hội, sau đó Ban kiểm phiếu kiểm các phiếu còn lại và công bố kết quả.
Như vậy có vi phạm nguyên tắc bầu cử không?
Câu đáp
Trong bầu cử số phiếu thu về cao hơn số phiếu phát ra là do điều hành bầu cử và quản lý phiếu bầu không chặt chẽ. Việc cử một đồng chí đảng viên cao tuổi nhất lên hủy một số phiếu bất kỳ để đảm bảo lượng phiếu bầu bằng lượng phiếu phát ra là cách làm tùy tiện của Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu, vi phạm nguyên tắc bầu cử trong Đảng. trường hợp này khi Ban Kiểm phiếu báo cáo, Đại hội phải quyết định hủy toàn bộ phiếu hiện có trong hòm phiếu để tiến hành bầu lại.
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Đảng ủy Khối Dân – Chính Đảng TP.HCM: Trao Huy hiệu Đảng tặng 14 đảng viên của Đảng bộ Khối đợt ngày 19 tháng 5 năm 2021. (18/5/2021)
  Chăm lo, hỗ trợ CC,VC-LĐ, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật (14/5/2021)
  Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh (7/5/2021)
  Cụm thi đua 1 Ban Dân vận Thành ủy ký kết giao ước thi đua năm 2021 (23/4/2021)
  Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, đợt 1- năm 2021 (6/4/2021)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video