Danh mục hỏi đáp Danh mục hỏi đáp


  

   


 
 
Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Bầu cử tại Đại hội, tổng số phiếu thu về nhiều hơn số phiếu phát ra
(Người gửi: | Ngày gửi: 17/03/2020)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Tại đại hội chi bộ, khi bầu chi ủy, do điều hành không tốt, nên xảy ra tình trạng tổng số phiếu thu về nhiều hơn số phiếu phát ra. Đoàn chủ tịch đề nghị cử một đồng chí đảng viên cao tuổi nhất lên rút một số phiếu bất kỳ trùng với số lượng phiếu thừa rồi hủy ngay trước đại hội, sau đó Ban kiểm phiếu kiểm các phiếu còn lại và công bố kết quả.
Như vậy có vi phạm nguyên tắc bầu cử không?
Câu đáp
Trong bầu cử số phiếu thu về cao hơn số phiếu phát ra là do điều hành bầu cử và quản lý phiếu bầu không chặt chẽ. Việc cử một đồng chí đảng viên cao tuổi nhất lên hủy một số phiếu bất kỳ để đảm bảo lượng phiếu bầu bằng lượng phiếu phát ra là cách làm tùy tiện của Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu, vi phạm nguyên tắc bầu cử trong Đảng. trường hợp này khi Ban Kiểm phiếu báo cáo, Đại hội phải quyết định hủy toàn bộ phiếu hiện có trong hòm phiếu để tiến hành bầu lại.
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ngành Xây dựng Đảng (1930 - 2020), tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2020 (12/10/2020)
  Công Đoàn viên chức Thành phố biểu dương Gương “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” năm 2020 (30/9/2020)
  Công Đoàn viên chức Thành phố tổng kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp (30/9/2020)
  Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02 tháng 9 năm 2020 (7/9/2020)
  TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN – CHÍNH – ĐẢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ III (2020 – 2025) (27/8/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video