Danh mục hỏi đáp Danh mục hỏi đáp


  

   


 
 
Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Có được bổ sung thêm người ngoài danh sách bầu cấp ủy lần hai không ?
(Người gửi: | Ngày gửi: 21/06/2020)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Đại hội tiến hành bầu cấp ủy, khi ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, số người trúng cử ít hơn số lượng cấp ủy mà đại hội đã quyết định. Đại hội quyết định bầu đủ số lượng cấp ủy viên. Danh sách bầu cử lần này, đại hội có được bổ sung thêm người ngoài danh sách bầu cử lần đầu không ?
Câu đáp
Khoản 2, Điều 20, Quy chế bầu cử trong Đảng quy định về bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên: “Danh sách bầu cử lần sau có giới thiệu bổ sung đại biểu ngoài danh sách bầu cử lần trước hay không do đại hội quyết định”: Chỉ áp dụng trong trường hợp đại hội bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên, còn khi bầu cấp ủy không áp dụng quy định này.
Như vậy, khi bầu cử lần thứ hai để đủ số lượng cần bầu thì danh sách bầu cử là những đồng chí không trúng cử trong danh sách bầu cử lần đầu, không bổ sung thêm.
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ngành Xây dựng Đảng (1930 - 2020), tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2020 (12/10/2020)
  Công Đoàn viên chức Thành phố biểu dương Gương “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” năm 2020 (30/9/2020)
  Công Đoàn viên chức Thành phố tổng kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp (30/9/2020)
  Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02 tháng 9 năm 2020 (7/9/2020)
  TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN – CHÍNH – ĐẢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ III (2020 – 2025) (27/8/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video