Danh mục hỏi đáp Danh mục hỏi đáp


  

   


 
 
Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Danh sách bầu cấp ủy lần hai
(Người gửi: | Ngày gửi: 21/06/2020)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Chi bộ có 28 đảng viên. Đại hội chi bộ quyết định cấp ủy là 5 đồng chí. Khi bầu, kết quả 4 đồng chí trúng cử với số phiểu quá bán, còn đồng chí có số phiếu cao thứ 5 chỉ trúng 14/28.
Vậy nếu bầu tiếp lần thứ 2, thì danh sách bầu như thế nào?
Câu đáp
Khoản 3, Điều 12, Điều lệ Đảng về việc đoàn chủ tịch hướng dẫn bầu cử, quy đinh: “Người trúng cử phải được số phiếu bầu quá một nữa so với tổng số đại biểu được triệu tập hoặc so với tổng số đảng viên chính thức của đảng bộ, chi bộ được triệu tập”; “Nếu bầu một lần mà không đủ số lượng quy định, có bầu thêm nữa hay không do đại quyết định”.
Như vậy bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng nếu đại hội quyết định bầu lần thứ hai thì danh sách bầu là các đồng chí ở lần thứ nhất chưa trúng cử.
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ngành Xây dựng Đảng (1930 - 2020), tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2020 (12/10/2020)
  Công Đoàn viên chức Thành phố biểu dương Gương “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” năm 2020 (30/9/2020)
  Công Đoàn viên chức Thành phố tổng kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp (30/9/2020)
  Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02 tháng 9 năm 2020 (7/9/2020)
  TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN – CHÍNH – ĐẢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ III (2020 – 2025) (27/8/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video