danh mục danh mục


  

   


 
 
Hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần ii Hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần ii
Đảng ủy Sở Du lịch: Tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi (25/3/2018)

Đảng bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố: Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi lần II – Năm 2018” cấp cơ sở (22/3/2018)

21 cấp ủy viên Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố thi Bí thư chi bộ giỏi lần II (2/4/2018)

70 chi ủy viên Đảng bộ kho bạc Nhà nước tham gia thi Bí thư Chi bộ giỏi lần II (6/4/2018)

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Tổ chức hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” (6/4/2018)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Đảng ủy Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP : Tổ chức hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” lần II (13/3/2018)
  Sôi nổi Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” (28/3/2018)
  Thông báo số 2 về hội thi (8/3/2018)
  Thông báo số 1 về hội thi (13/1/2018)
  Kế hoạch tổ chức hội thi (12/10/2017)
Hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần ii Hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần ii

Đảng ủy Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” lần II (6/4/2018 16:07)Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao: 50 cấp ủy viên tham gia Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” lần II (6/4/2018 16:04)Đảng bộ Ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao tổ chức hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” lần II (2/4/2018 17:12)


Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video