Văn kiện Văn kiện


  

 

   

  
 
Lần 2 Lần 2
Phát biểu của Bí thư Thành ủy  (5/1/2016)
Diễn văn khai mạc  (6/1/2016)
Báo cáo kiểm điểm  (6/1/2016)
Báo cáo chính trị  (6/1/2016)
Nghị quyết Đại hội  (6/1/2016)
Diễn văn bế mạc  (6/1/2016)

Xem tin theo ngày

Ngày
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Chung kết, trao giải Hội thi “Tiếng Anh trong cán bộ, công chức, viên chức” năm 2019 (10/11/2019)
  Bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong bối cảnh mới (8/11/2019)
  Thực hành dân chủ theo chỉ dẫn của Bác (8/11/2019)
  Đảng ủy Sở Công thương Thành phố: Triển khai Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 (2/11/2019)
  Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 về đại hội đảng bộ các cấp (30/10/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video