tài liệu tuyên truyền tài liệu tuyên truyền
Tập trung tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019

 


      Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019.

    Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM yêu cầu Ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy; Ban Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội TP tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền; các hiệp định, quy chế biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019.  Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển với các nước láng giềng.

     Cùng với đó, tiếp tục khẳng định nguyên tắc không cho phép các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia; phối hợp ngăn chặn các hoạt động của các thế lực thù địch và tổ chức cực đoan, làm thất bại âm mưu phá hoại gây mất ổn định chính trị mỗi nước, lợi dụng vấn đề dân tộc, biên giới lãnh thổ để chia rẽ, phá hoại quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Bảo đảm sự thống nhất về công tác biên giới trên đất liền; tạo thuận lợi cho công tác phân giới, cắm mốc ở những nơi còn tồn đọng cũng như công tác quản lý biên giới trên đất liền; sự phối hợp hiệu quả của các lực lượng liên quan trong công tác tuyên truyền, công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền.

     Ngoài công tác tuyên truyền, các ngành, các cấp thành phố tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình cán bộ, chiến sĩ của thành phố đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên các vùng biên giới. Chú ý giới thiệu cho đồng bào các dân tộc đang sinh sống, làm việc và học tập tại địa phương, đơn vị về ý nghĩa, sự cần thiết của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc; xây dựng hệ thống đường biên giới quốc gia hiện đại; bảo đảm trật tự an ninh biên giới và tầm quan trọng của việc xây dựng, quản lý đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện để tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị kịp thời xử lý, giải quyết.

 

Thiên Linh

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Chung kết, trao giải Hội thi “Tiếng Anh trong cán bộ, công chức, viên chức” năm 2019 (10/11/2019)
  Đảng ủy Sở Công thương Thành phố: Triển khai Luật phòng chống tham nhũng (2/11/2019)
  Ban thường vụ Thành ủy trao quyết định điều động, phân công cán bộ tại Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (30/10/2019)
  Đảng bộ Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII (27/10/2019)
  Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo hiệu quả công tác kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy và cán bộ (18/10/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video