tài liệu tuyên truyền tài liệu tuyên truyền
Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

 

 

     Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  (03/02/1930 - 03/02/2020), với yêu cầu việc tổ chức các hoạt động phải sâu sắc, thiết thực về nội dung, hình thức trang trọng, đa dạng, sáng tạo, tiết kiệm, phù hợp với từng đơn vị, địa phương; có sự liên kết thành những cao điểm hoạt động, tạo động lực mới trong đẩy mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

     Theo đó, ở cấp thành phố sẽ có các hoạt động nổi bật như: tổ chức đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt với nội dung trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng bộ, và nhân dân thành phố nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, kiên quyết đấu tranh, phản bác mạnh mẽ với những luận điệu xuyên tạc, vu khống chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 90 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động sáng tạo, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, quá trình góp phần hình thành, hoàn thiện đường lối và đạt được những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Đảng. Quán triệt, thấm nhuần sâu sắc những bài học kinh nghiệm quý báu, đồng thời tạo động lực thúc đẩy Đảng bộ, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố nắm bắt thời cơ, tích lũy tri thức, bồi dưỡng kỹ năng, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố với tốc độ nhanh hơn, hiệu quả thực tế cao hơn. 

     Tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2020), chủ đề: “Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 90 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Tổ chức Hội thi kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), nội dung viết về 09 sự kiện tiêu biểu qua 90 năm xây dựng, hoạt động và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, 09 sự kiện tiêu biểu của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Họp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020). Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Triển lãm ảnh, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung: Nêu bật và làm đậm nét về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua 90 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khẳng định truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động sáng tạo, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, quá trình góp phần hình thành, hoàn thiện đường lối và đạt được những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Đảng… Tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng, Lễ biểu dương tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tuyên dương đảng viên tiêu biểu. Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên.

     Cùng với đó là sẽ tổ chức xây dựng, công chiếu phim tài liệu, phóng sự, thực hiện các tuyến bài, chuyên đề về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, sự phát triển của đất nước, thành phố. Tổ chức đợt vận động sáng tác, trại sáng tác. Xuất bản, phát hành và giới thiệu các tập sách kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng. Tổ chức tháng “Thành phố sạch - Thành phố văn hóa mừng Xuân Canh Tý, mừng Đảng 90 năm”

     Đối với các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội; các sở, ngành, lực lượng vũ trang: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị đến tất cả các cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị. Tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên, Lễ biểu dương tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tuyên dương đảng viên tiêu biểu. Tổ chức bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Thực hiện các chương trình, công trình thiết thực phục vụ nhân dân tại địa phương, đơn vị gắn với việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu đại hội đảng các cấp. Rà soát, tham mưu kế hoạch tôn tạo các công trình, di tích lịch sử liên quan đến tổ chức đảng trên địa bàn. Tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu, kể chuyện…, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan kết hợp lồng ghép các nội dung kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng vào các nội dung sinh hoạt ở chi bộ, khu phố, hội, chi hội…  Tổ chức các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi các đồng chí đảng viên lão thành. Tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân…

Mai Trần

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam, biểu dương 68 “Gia đình văn hóa, bền vững, hạnh phúc” (30/6/2020)
  Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức chương trình phúc lợi Đoàn viên, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2019 – 2020 và mái ấm công đoàn cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn (30/6/2020)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Kết nạp đoàn viên mới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) (15/6/2020)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Tuyên dương 78 diển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020 (15/6/2020)
  Các đoàn thể Khối Dân - Chính - Đảng thành phố: Tiếp sức cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đăk Bô (5/6/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video