tài liệu tuyên truyền tài liệu tuyên truyền
Tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, các hoạt động nổi bật của TPHCM Quý 2 năm 2019

 

 

     Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2019.

     Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM yêu cầu ngoài tổ chức đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); Kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019); Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)…cần tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, thứ bảy, thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác tổ chức, công tác cán bộ nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tuyên truyền về kỳ họp thứ 7 của Quốc hội; Kết quả Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X. Tuyên truyền khẳng định những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, sự cải cách, đổi mới của Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

      Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tuyên truyền chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020. Tuyên truyền Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, tuyên truyền và giới thiệu các điển hình thực hiện có kết quả sớm, bền vững trong thực hiện Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch”. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về biển, đảo nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố về biển, đảo Việt Nam…

Thiên Linh

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02 tháng 9 năm 2020 (7/9/2020)
  ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG THÀNH PHỐ LẦN THỨ III: NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NHIỆM KỲ 2020 - 2025 (27/8/2020)
  TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN – CHÍNH – ĐẢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ III (2020 – 2025) (27/8/2020)
  10 ĐIỂM SÁNG TRONG NHIỆM KỲ 2015 – 2020 CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN – CHÍNH – ĐẢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (20/8/2020)
  Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam, biểu dương 68 “Gia đình văn hóa, bền vững, hạnh phúc” (30/6/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video