Thông tin lý luận Thông tin lý luận

Kiên định hệ tư tưởng đã chọn, tăng cường niềm tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng (28/10/2018 15:35)Giá trị công bằng - Yêu cầu nội tại của chủ nghĩa xã hội (26/10/2018 15:34)Để nhân nguồn sức mạnh nội sinh của Đảng (18/10/2018 15:33)Chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu: Quan trọng và cần kíp như đánh giặc (16/10/2018 15:31)“Bả độc” thông tin trên mạng: Thách thức đối với công tác tư tưởng (16/9/2018 16:02)

Các tin khác:
Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng tại chi bộ Kê khai - Kế toán thuế  (19/9/2018)
Thực hiện phương châm “trong trước ngoài sau”, “trên trước dưới sau” của Chỉ thị 05-CT/TW tại Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Thành phố  (15/9/2018)
Khởi nghiệp trong nông nghiệp – Hiện trạng và một vài giải pháp  (10/9/2018)
Nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Sở Tài chính  (9/8/2018)
Hãy cảnh giác và đấu tranh với mọi âm mưu phá hoại  (30/8/2018)

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Đảng ủy khối Dân – Chính Đảng: Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7 tháng 11 năm 2018 (6/11/2018)
  Về nguồn “Về lại căn cứ xưa – Tiếp nối bước cha anh” (29/10/2018)
  Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối (27/10/2018)
  Công đoàn Viên chức Thành phố: Tổ chức Họp mặt kỷ niệm 08 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (18/10/2018)
  Đảng bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố: Tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2018 (18/10/2018)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video