Thông tin lý luận Thông tin lý luận

Vai trò của các tổ chức Đảng trong xây dựng đoàn kết thống nhất (5/2/2020 09:02)Công trình thi đua sáng tạo năm 2019 tuyên dương cấp Khối của Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố (5/2/2020 16:26)Kiên định Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh bảo vệ những nguyên tắc cơ bản của Đảng (22/1/2020 15:27)Kiên định Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh bảo vệ những nguyên tắc cơ bản của Đảng (22/1/2020 15:27)Kiên định Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh bảo vệ những nguyên tắc cơ bản của Đảng (22/1/2020 15:24)

Các tin khác:
Tiêu chí “05 hiểu – 06 cần” để nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đảng viên  (1/1/2020)
Một số cách làm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Đảng bộ Khối  (1/1/2020)
Công trình thi đua sáng tạo năm 2019 tuyên dương cấp Khối của Chi bộ Văn phòng Hội đồng Nhân dân Thành phố (Nay là Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quôc hội và Hội đồng Nhân dân Thành phố)  (5/2/2020)
Công trình thi đua sáng tạo năm 2019 tuyên dương cấp Khối của Chi bộ Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố  (5/2/2020)
Công trình thi đua sáng tạo năm 2019 tuyên dương cấp Khối của Chi bộ Ban Nội chính Thành ủy  (5/2/2020)

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Dự án 2 – Đảng bộ Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố (19/3/2020)
  Đại hội Đảng bộ Cục Thống kê Thành phố lần XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (18/3/2020)
  Đảng bộ Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố tổ chức đại hội điểm: Chi bộ phòng Kỹ thuật công nghệ (5/3/2020)
  Họp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2020); 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020) (4/3/2020)
  Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa ban hành hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 (4/3/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video