Thông tin lý luận Thông tin lý luận

Nâng cao hiệu quả dạy nghề trong bối cảnh xây dựng nền nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (2/1/2019 08:47)Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở chi bộ (15/12/2018 13:10)Giải pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại Chi bộ Thanh tra Sở Xây dựng (6/12/2018 15:15)Lan tỏa hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện (29/11/2018 14:47)Một số phương pháp định hướng dư luận xã hội (5/12/2018 14:35)

Dư luận xã hội là nguồn thông tin phản hồi có vai trò rất quan trọng đối với mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Để có được những quyết định đúng đắn, các cơ quan lãnh đạo, quản lý trước hết phải nắm được tâm trạng, suy nghĩ, nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để từ đó có sự định hướng dư luận xã hội tích cực.

Các tin khác:
Xử lý trí thức - đảng viên sai phạm không phải là kỳ thị cả đội ngũ  (4/12/2018)
Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới  (3/12/2018)
Trách nhiệm, hiệu quả công việc - Thước đo của sự nêu gương  (15/10/2018)
Tiếp tục xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng  (13/10/2018)
Nghịch lý của “số đông”?  (13/10/2018)

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Đảng bộ Hội Nông dân Thành phố: Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, chuyên đề năm 2019 (6/1/2019)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Thăm, tặng quà vùng căn cứ Thành Đoàn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (6/1/2019)
  Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019 (4/1/2019)
  Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 (26/12/2018)
  Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII (26/12/2018)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video