Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Thực hiện phương châm “trong trước ngoài sau”, “trên trước dưới sau” của Chỉ thị 05-CT/TW tại Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Thành phố

 

         

Mục tiêu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Muốn đạt được mục tiêu trên, từng cấp ủy cơ sở Đảng cần triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trong trước, ngoài sau”, “trên trước, dưới sau”. Thực hiện phương châm này, cần có những cách làm phù hợp ở từng tổ chức cơ sở Đảng để phát huy hiệu quả cao nhất của việc học tập và làm theo, khắc phục những tồn tại ở đơn vị mình và phát huy vai trò nêu gương của từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đối với phương châm “Trong trước, ngoài sau”

Một là, đánh giá đúng thực trạng. Từng cơ sở Đảng phải nhận thức và đánh giá đúng thực trạng ngay trong tổ chức Đảng của mình về 03 nội dung: tư tưởng chính trị, đạo đức của Đảng viên, phong cách phục vụ nhân dân khi thi hành công vụ. Không chủ quan cho rằng những yếu kém về tư tưởng, đạo đức, phong cách phục vụ không có ở đơn vị mình mà ở nơi khác, đơn vị khác nên lơ là trong việc tìm giải pháp ngăn ngừa, khắc phục. Không đổ lỗi hoặc trông chờ ở nơi khác. Đó chính là thực hiện phương châm “Trong trước, ngoài sau”.

Tại Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Thành phố, tư tưởng của đảng viên và quần chúng ổn định, yên tâm công tác, cống hiến, tuy nhiên không phải là không có vấn đề cần lưu ý chấn chỉnh. Có một thực tế hiện nay là thông tin tiêu cực của các vụ án tham nhũng do cán bộ, công chức gây ra đang tràn lang trên mạng xã hội. Dựa vào mạng xã hội, các thể lực thù địch, phản động truyền bá những quan điểm sai trái, phát tán những thông tin không được kiểm chứng, không chính thống, dựng chuyện.Tình hình đời sống kinh tế - xã hội hiện nay cũng đang xuống cấp trầm trọng. Từ đó, đã tạo ra tình trạng rối nhiễu thông tin, làm hoang mang, lung lạc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hoài nghi về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội tốt đẹp của đất nước ta. Những vấn đề này làm cho tư tưởng cán bộ, đảng viên của đơn vị sẽ bị ảnh hưởng. Có thể những biểu hiện tại cơ sở chưa nghiêm trọng, chưa rõ nét, nhưng nếu lơ là, không đánh giá đúng sẽ dẫn đến hậu quả ngày càng lớn. Việc học tập và làm theo cần giải quyết vấn đề này.

Hai là, xác định những vấn đề cần ngăn ngừa. Từ đánh giá đúng thực trạng để xác định những vấn đề đang hoặc dự kiến xảy ra để khắc phục kịp thời, đó là: Về tư tưởng: Cần ngăn ngừa tình trạng dao động, mất niềm tin trước các thông tin tham nhũng, tiêu cực, các thông tin không chính thống trên mạng xã hội. Về đạo đức, còn tình trạng ngại thay đổi vị trí công tác, ngại học tập nâng cao trình độ chính trị. Ngoài ra, các lĩnh vực công tác đều liên quan đến tài chính với quy mô lớn (hàng chục ngàn tỷ đồng mỗi năm), nếu không có giải pháp thì dễ dẫn đến tham ô, tham nhũng hoặc cố tình gây khó để vòi vĩnh, trục lợi. Về phong cách, thái độ đối với doanh nghiệp và người dân, do áp lực công việc, một bộ phận nhỏ có thái độ phục vụ chưa ân cần, chưa nắm bắt hết tâm tư, nguyện vọng của tổ chức, đơn vị và dư luận xã hội để tư vấn tận tình khi giao dịch hàng ngày, giải quyết công việc chỉ lo cho an toàn của mình, mặc kệ quyền lợi người dân.

Ba là, xây dựng các giải pháp để khắc phục. Trên cơ sở đánh giá và xác định đúng những tiềm ẩn tiêu cực có thể xãy ra để có giải pháp trong học tập và làm theo: Về tư tưởng: Kiên quyết chống suy thoái, dao động về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; Không phát tán tài liệu phản động; Nói, viết, làm đúng và phản bác những quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghiêm túc học tập và làm theo Nghị quyết các cấp; Trao đổi, bàn bạc trong chi bộ những băn khoăn để tập thể góp ý; Định hướng, tăng cường kiểm tra và tự kiểm tra; tự phê bình và phê bình nghiêm túc, chân thành. Về đạo đức: Có ý thức trách nhiệm, tự trọng, tự giác thực hiện nhiệm vụ; “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, “nói đi đôi với làm”; chống tham nhũng và lãng phí; Xử lý công việc khách quan và công tâm. Về phong cách, thái độ đối với doanh nghiệp và người dân: Cụ thể, sâu sát, gương mẫu, tận tình tư vấn và phục vụ nhân dân theo nguyên tắc “gần dân, sát dân, trọng dân”; thực hiện nghiêm túc cải cách hành chính, không phát sinh thêm thủ tục.

Bốn là, rà soát bổ sung các chuẩn mực cụ thể. Trên cơ sở những giải pháp ngăn ngừa, rà soát bổ sung các chuẩn mực đạo đức, quán triệt và tổ chức thực hiện trong nội bộ. Từng đảng viên phải đăng ký tu dưỡng cụ thể để rèn luyện, khắc phục yếu kém để đạt các chuẩn mực đó. Đánh giá, khen thưởng, bổ sung các quy chế, chuẩn mực (nếu cần) để việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh hết sức cụ thể ngay trong từng chi bộ chứ không chung chung hoặc theo cách thức của những nơi khác, nhưng không phù hợp với đơn vị mình. Chỉ đạo các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh) tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị này cho quần chúng thực hiện. Dù là ngoài Đảng nhưng cũng là lực lượng trong nội bộ nên phải xây dựng thực sự vững mạnh về tư tưởng, gương mẫu về đạo đức, tác phong mẫu mực và gần dân.

Đối với phương châm “Trên trước, dưới sau”

Trên thực tế, chỉ nơi nào người đứng đầu cơ quan, đơn vị gương mẫu thì cấp dưới mới suy nghĩ và hành động chuẩn mực. Vì vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được thực hiện trước tiên từ người lãnh đạo, đứng đầu tổ chức cơ sở. Đó vừa là tấm gương gần gũi nhất và cụ thể nhất để quần chúng noi theo, vừa tạo được môi trường làm việc thật sự tốt để cấp dưới không thể dao động về tư tưởng, yếu kém về đạo đức và nảy sinh phong cách quan liêu, xem thường quần chúng, ý thức phục vụ kém.  Vì vậy bí thư, hường vụ đảng ủy, đảng ủy viên, cấp ủy các chi bộ lãnh đạo các bộ phận, cán bộ, các đoàn thể phải thực sự gương mẫu thực hiện các giải pháp và các chuẩn mực đã xây dựng để làm gương cho đảng viên và quần chúng làm theo.

Đảng ủy Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2019 (11/4/2019)
  Văn phòng cấp ủy ký kết giao ước thi đua năm 2019 (10/4/2019)
  Khánh thành tuyến đường giao thông nông thôn tổ 16, ấp 4, xã Đa Phước (5/4/2019)
  Nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Nội chính Thành ủy về gương mẫu trọng dân, gần dân (3/4/2019)
  Chi bộ Ban Nội chính Thành ủy ban hành nghị quyết về công tác thi đua sáng tạo năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (3/4/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video