Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Giải pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại Chi bộ Thanh tra Sở Xây dựng

 

 

Từ trước đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng luôn là lĩnh vực nhạy cảm, khó khăn và phức tạp bởi theo thời gian tham nhũng ngày càng tinh vi, khó lường và khó phát hiện. Tác hại của tham nhũng làm ảnh hưởng đến đời sống xã hội, làm trì trệ sự phát triển, đồng thời là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới, phát triển đất nước.

Thời gian vừa qua, Đảng và Nhà nước quyết tâm rất cao trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, xét xử vụ án tham nhũng, được dư luận trong xã hội quan tâm, đồng tình, ủng hộ, cụ thể đã xử lý hàng loạt cán bộ cấp cao có hành vi tham nhũng, trong đó, có cả cán bộ là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng. Điều đó, cho thấy rõ Đảng và Nhà nước xác định công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng là không có vùng cấm, không vị nể cá nhân, không có ngoại lệ, đặc quyền, đặc lợi.  

Quản lý trật tự xây dựng là một trong 05 nhiệm vụ trọng tâm của Thanh tra Sở, cũng là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Xuất phát từ nhận thức đó, Chi bộ Thanh tra Sở đã tập trung lãnh đạo đảng viên Đội Thanh tra cơ động, 24 Đội Thanh tra địa bàn quận, huyện đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý vi phạm trật tư xây dựng trên địa bàn Thành phố; đồng thời, giao trách nhiệm của người đứng đầu các Đội thuộc Thanh tra Sở kiên quyết xử lý các trường hợp xảy ra phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn thiếu sót, sai phạm, dẫn đến nhiều công chức, thanh tra viên bị xử lý kỷ luật. Các vi phạm kỷ luật chủ yếu:  

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung theo quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố (ban hành kèm theo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh) và Quyết định số 131/QĐ-TT ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chánh Thanh tra Sở (ban hành kèm theo Quy trình kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng).

 - Cán bộ quản lý địa bàn chậm, thiếu kiểm tra, giám sát, có một số công trình vi phạm nghiêm trọng với quy mô, diện tích lớn, nhưng khi phát hiện công trình vi phạm lại xử lý chậm, thiếu kiên quyết, dẫn đến việc công trình vẫn tiếp tục thi công và có một số công trình đã hoàn thiện đưa vào sử dụng.

- Công tác phối hợp giữa Đội Thanh tra địa bàn quận, huyện với Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn chưa được thực hiện tốt (còn xảy ra công trình xây dựng sai phép, không phép trên địa bàn quản lý nhưng không phát hiện, đến khi có đơn tố cáo, khiếu nại của người dân mới xử lý).

- Một số cán bộ, công chức không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân công, đã vi phạm quy định tại Điều 15 Luật Cán bộ, công chức “Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ”.

Với thực trạng tham nhũng hiện nay vẫn còn xảy ra nhiều nơi, nhiều cấp, nhiều ngành và lĩnh vực, qua thực tiễn công việc, chi bộ đề xuất một số giải pháp nhằm ngăn ngừa đối với hành vi tiêu cực như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho cán bộ, công chức để nhận thức tham nhũng vừa là tội phạm, vừa là biểu hiện của sự suy thoái, biến chất về nhân cách, đạo đức của con người, cần phải loại bỏ.

2. Cần nêu cao tinh thần tự giác, sự gương mẫu trong công tác phòng, chống tham nhũng, khi phát hiện sai phạm về tham nhũng cần xử lý thật nghiêm khắc, để răn đe và và cũng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và Nhà nước.

3. Tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, thực hiện chế độ dưỡng liêm, để cán bộ, công chức ý thức được tầm quan trọng của mình đối với nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, thu nhập tăng sẽ ổn định cuộc sống, an tâm công tác.

4. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các quy trình, trình tự thủ tục giải quyết yêu cầu của công dân; để nhân dân tham gia giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ, công chức.

5. Tăng cường xây dựng lực lượng Thanh tra ngành xây dựng “chuyên nghiệp - thống nhất - trong sạch” trong thực thi nhiệm vụ. Mỗi công chức, thanh tra viên, nhân viên Thanh tra Sở không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần cảnh giác trước những cám dỗ về vật chất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ.

6. Tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng đối với đảng viên, công chức, thanh tra viên, nhân viên các Đội Thanh tra địa bàn quận, huyện. Thường xuyên làm việc với Quận ủy, Huyện ủy nhằm nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng cũng như những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc các Đội Thanh tra địa bàn quận, huyện liên quan đến công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, công tác cán bộ và tổ chức, hoạt động của đơn vị; đồng thời cử đảng viên Chi bộ Thanh tra Sở định kỳ hàng quý dự sinh hoạt chi bộ cùng chi bộ 24 Đội Thanh tra địa bàn quận, huyện.

            

Võ Văn Bình

Chi bộ Thanh tra Sở Xây dựng

Đảng bộ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự Thành phố: Triển khai Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư (10/8/2019)
  Đảng bộ Hội Nông dân thành phố: Học tập Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (7/8/2019)
  Hội thao truyền thống lần X của Quỹ phát triển nhà ở Thành phố (3/8/2019)
  Kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm tại Kỳ họp lần thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố (3/8/2019)
  Đảng bộ Sở Công Thương: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (2/8/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video