Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại Đảng bộ Khối năm 2018

 

 

Đảng bộ Khối hiện có 72 cơ sở đảng gồm 50 đảng bộ và 22 chi bộ cơ sở. Số đảng viên là 8.023 trong tổng số 20.466 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với nhiều loại hình cơ sở đảng khác nhau, có vị trí, vai trò quan trọng tác động trực tiếp đối với sự phát triển kinh tế, xã hội thành phố. Đảng ủy Khối lãnh đạo trực tiếp 03 đoàn thể khối, bao gồm Công đoàn viên chức có 71 công đoàn cơ sở với 19.372 đoàn viên; Đoàn TNCS Khối có 59 cơ sở đoàn với 6.114 đoàn viên; Hội Cựu chiến binh Khối có 36 cơ sở hội với 844 hội viên.

Trên cơ sở định hướng của Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy và thực tế đánh giá những mặt được, chưa được trong năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung, phương thức của phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại Đảng bộ Khối trong năm 2018 trên các mặt sau đây:

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”:

Trong năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiếp tục kế thừa những cách làm trước đây; bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy trong việc tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng chương trình công tác năm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, kế hoạch triển khai, phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Khối; thay đổi phương thức tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong đó tập trung lãnh đạo cấp ủy cơ sở đưa nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào chương trình công tác hàng năm để các cấp ủy cơ sở và lãnh đạo các đơn vị trực tiếp tuyên truyền, nhận thức đầy đủ về vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và bổ sung các nội dung hướng dẫn tiêu chí bình chọn tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” căn cứ yêu cầu, mục tiêu, giải pháp đề ra và triển khai đến các cấp ủy cơ sở và hệ thống cơ quan, đơn vị thuộc khối.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” bằng một số giải pháp trong năm 2018 cụ thể như: Phát động các cơ sở đảng đăng ký nội dung thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhưng có định hướng nội dung gắn với chủ đề năm 2018 “Năm dân vận chính quyền” và việc thực hiện Nghị quyết 54/2017/2QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; theo dõi việc thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở ngay từ đầu năm và kiểm tra, giám sát sớm hơn mọi năm (Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện kiểm tra 6 tháng đầu năm 2018, không chỉ kiểm tra tập thể cấp ủy mà còn gắn với kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong việc lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”), qua đó Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành hướng dẫn số 22-HD/ĐUK ngày 30/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối định hướng nội dung để các cơ sở đảng tiếp tục thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở trong 6 tháng cuối năm 2018

Hai là, thực hiện sự đồng bộ vai trò của hệ thống chính trị trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đặc điểm của một đảng bộ cấp trên không có chính quyền cùng cấp trên cơ sở phân công, phân nhiệm và tập trung nội dung trọng tâm là “Dân vận khéo”. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo cụ thể như sau:

- Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh khối thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nêu gương trong việc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Lãnh đạo Đoàn TNCS HCM Khối đổi mới việc triển khai thực hiện thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, viên chức gắn với chủ đề Năm dân vận chính quyền”; thực hiện các phong trào chung tay cải cách hành chính như Tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện cải cách thủ tục hành chính” trong liên hoan “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” cấp Thành lần 7 - năm 2017, phát động tổ chức ngày cao điểm “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”, “Giờ thứ 9” để giải quyết hồ sơ tồn đọng, lưu trữ, số hóa văn bản, phát động phong trào thi đua “Tháng hành động” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ, cụ thể phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không để tồn đọng công việc, thực hiện “Nụ cười công chức” trong công tác tiếp dân, “Ngày làm việc kiểu mẫu”; tuyên dương, trao giải thưởng cho 76 gương“Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” cấp khối, 14 gương cấp Cụm; giới thiệu 07 đồng chí tuyên dương cấp Trung ương, 47 đồng chí tuyên tuyên dương cấp Thành phố; 3/9 gương điển hình “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” năm 2018 gồm: Nguyễn Hải Long – Sở Tư pháp TP; Phan Thị Lan Anh – Kho bạc Nhà nước TP; Nguyễn Hải Đăng – Sở VH-TT TP; đăng ký và thực hiện các công trình thi đua tiêu biểu với tiêu chí bao gồm những công trình, phần việc cải cách hành chính, phục vụ nhân dân như CTTN tiêu biểu: “Tuyên truyền đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trên địa bàn TP. HCM” - Đoàn Sở KH&CN TP, “Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố” - Đoàn Sở NN&PT NT, “Đoàn tham gia hỗ trợ doanh nghiệp - nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp đăng ký kinh doanh online tại Sở” - Đoàn Sở KH&ĐT TP, “Trang thông tin điện tử hướng dẫn doanh nghiệp khởi nghiệp” - Đoàn Cục Thuế TP, “Cải cách quy trình quản lý văn bản hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiển y tế” - Đoàn BHXH TP, “Chuẩn hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm” - Chi đoàn BQL Khu Thủ Thiêm, “Cổng tiếp nhận yêu cầu trợ giúp doanh nghiệp” - Chi đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp TP.

- Lãnh đạo Công đoàn Viên chức thành phố phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, qua phát động đã có 61 công trình, sáng kiến đăng ký nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tổ chức tuyên dương 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”; ngoài ra đồng chí Hà Thị Loan, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố kiêm Trưởng Phòng Thực nghiệm cây trồng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Công nghệ sinh học, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được tôn vinhTôn Đức Thắng lần thứ XVIII năm 2018” do LĐLĐ Thành phố trao tặng.

Trên cơ sở Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” từ cấp cơ sở đến cấp khối, trong đó lồng ghép nội dung Dân vận khéo vào trong các tình huống hay kiến thức chung, đã tác động đến phần lớn cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị trong việc trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy ứng xử, thái độ tiếp công dân... góp phần định hướng cho cấp ủy cơ sở trong việc bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức về cải cách hành chính và việc lãnh đạo thực hiện các công trình thi đua của các đoàn thể với những nội dung gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phát hiện, tuyên dương, nhân rộng 37 tập thể và 63 cá nhân điển hình “Dân vận khéo”, đề xuất tuyên dương 08 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” cấp thành phố năm 2018 nhằm kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc nâng cao đạo đức công vụ và ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, tạo sự lan tỏa tại cơ quan, đơn vị.  

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phát động đợt thi đua cao điểm, kết quả có 69/72 cơ sở đảng và 03 đoàn thể khối đăng ký 93 công trình thi đua yêu nước (Các công trình thi đua thuộc 4 nhóm: Nhóm công trình, giải pháp về xây dựng Đảng là 15 công trình; Nhóm công trình, giải pháp xây dựng cơ quan, đơn vị là 28 công trình; Nhóm công trình, giải pháp thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh là 15 công trình; Nhóm công trình thực hiện 07 chương trình đột phá của thành phố thực hiện  Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố là 35 công trình, trong đó có 18 công trình về cải cách hành chính chú trọng tăng cường các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm phiền hà, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, thời gian đi lại của công dân, đơn vị, doanh nghiệp). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối mời các chuyên gia trong khối để thẩm định các công trình thi đua. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tăng cường giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết các vấn đề bức xúc, khiếu nại và những kiến nghị của người dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức thực thi công vụ bằng nhiều biện pháp nhằm phát hiện, ngăn ngừa các hành vi cố ý nhũng nhiễu doanh nghiệp và công dân. Tích cực tham gia vận động đoàn viên, hội viên nòng cốt, xung kích trong việc thực hiện “Dân vận khéo”; tham gia giám sát công tác tiếp dân; thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước với trọng tâm là góp phần làm tăng tỷ lệ hài lòng của người dân qua cải cách thủ tục hành chính công. Một số đơn vị cơ sở đã những giải pháp sáng tạo, thực hiện nhiều cải tiến để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân vì mục đích an sinh xã hội cao đẹp và giữ vững lòng tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng điển hình “Dân vận khéo”. Đây là điểm nhấn quan trọng trong năm 2018 gắn với chủ đề “Năm dân vận chính quyền”. Việc bình xét các gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2018 được tập trung nâng chất, đi sâu phân tích, làm rõ thành tích của các điển hình gắn với tiêu chí và tìm ra nét riêng “Dân vận khéo” so với các nội dung tuyên dương khác của khối. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo các cấp ủy cơ sở đảng tổ chức tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” và nhân rộng, tạo sự lan tỏa trước hết tại đơn vị; gợi ý cho các cơ sở đảng nội dung trao đổi để các gương điển hình báo cáo được thành tích, cách làm “Dân vận khéo” đảm bảo tính thuyết phục; lãnh đạo các sở, ngành kịp thời đưa tin, giới thiệu các gương điển hình trên website của cơ quan, đơn vị.

Bốn là, kịp thời chỉ đạo, bổ sung các nội dung hoạt động trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tăng cường nắm tình hình cơ sở, nắm được những khó khăn, vướng mắc của cơ sở để kịp thời bổ sung các nội dung chỉ đạo giúp cơ sở thực hiện tốt phong trào. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã khảo sát đánh giá thực trạng và tổ chức tập huấn công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao chất lượng thực hiện công tác dân vận và Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI tại Đảng bộ Khối; tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử nơi công sở cho lãnh đạo và chuyên viên các ban, văn phòng Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành các đoàn thể khối, cấp ủy đảng, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và các đoàn thể trực thuộc khối.

Những nội dung cách làm, kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” nêu trên chỉ là kết quả bước đầu, trong thời gian tới Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện những nội dung này một cách toàn diện, lan rộng hơn nữa.

Ban Dân vận Đảng ủy khối

   

 

 

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự Thành phố: Triển khai Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư (10/8/2019)
  Đảng bộ Hội Nông dân thành phố: Học tập Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (7/8/2019)
  Hội thao truyền thống lần X của Quỹ phát triển nhà ở Thành phố (3/8/2019)
  Kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm tại Kỳ họp lần thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố (3/8/2019)
  Đảng bộ Sở Công Thương: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (2/8/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video