Danh mục văn bản Danh mục văn bản


  

 

   

  
 
Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 25 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 2
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 05/2016/TT-BNV Thông tư 10/06/2016 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
2 828/QĐ-BHXH Quyết định 27/05/2016 Ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
3 47/2016/NĐ-CP Nghị định 26/05/2016 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
4 85/2015/QH13 Luật 20/04/2016 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
5 103/2016/QH13 Luật 05/04/2016 Luật báo chí 2016
6 09/2008/QH12 Luật 03/06/2008 Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
7 22/2008/QH12 Luật Luật cán bộ, công chức
8 10/2012/QH13 Luật Bộ Luật lao động
9 58/2010/QH12 Luật Luật Viên chức
10 45/2013/QH13 Luật Luật đất đai
11 15/2012/QH13 Luật Luật xử lý vi phạm hành chính
12 58/2014/QH13 Luật Luật bảo hiểm xã hội
13 46/2014/QH13 Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
14 26/2012/QH13 Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
15 27/2012/QH13 Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
16 55/2005/QH11 Luật Luật phòng, chống tham nhũng
17 44/2013/QH13 Luật Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí
18 39/2013/QH13 Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng
19 04/2007/QH12 Luật Luật thuế thu nhập cá nhân
20 25/2008/QH12 Luật Luật bảo hiểm y tế
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 25 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 2
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Chung kết, trao giải Hội thi “Tiếng Anh trong cán bộ, công chức, viên chức” năm 2019 (10/11/2019)
  Bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong bối cảnh mới (8/11/2019)
  Thực hành dân chủ theo chỉ dẫn của Bác (8/11/2019)
  Đảng ủy Sở Công thương Thành phố: Triển khai Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 (2/11/2019)
  Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 về đại hội đảng bộ các cấp (30/10/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video