Văn bản mới Văn bản mới
Thông báo số 53-TB/BDVĐUK ngày 03/12/2014

về việc phân bổ các cơ sở đảng hỗ trợ xây nhà tình thương cho các hộ dân tại xã An Phú Tây – huyện Bình Chánh

ĐẢNG ỦY KHỐI DÂN – CHÍNH – ĐẢNG TP

BAN DÂN VẬN                              

                                              *

Số: 53-TB/BDVĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc phân bổ các cơ sở đảng hỗ trợ xây nhà tình thương

cho các hộ dân tại xã An Phú Tây – huyện Bình Chánh.

 

Thực hiện Thông báo số 7458-CV/VPTU ngày 14 tháng 9 năm 2014 của Văn phòng Thành ủy và kết luận của Ban chỉ đạo của Đảng ủy Khối về Chương trình hỗ trợ huyện Bình Chánh xây dựng nông thôn mới họp ngày 14/10/2014;

Ban Dân vận Đảng ủy khối thông báo về việc phân bổ các cơ sở đảng hỗ trợ xây nhà tình thương cho các hộ dân tại xã An Phú Tây – huyện Bình Chánh như sau:

 

TT

ĐƠN VỊ

HỘ DÂN

Địa chỉ

Diện tích

Ghi chú

1

Sở Thông tin & Truyền thông

Ô. Trần Văn Soái

134B/4

40 m2

 

2

Cơ quan Hội Cựu chiến binh TP

Bà Trần Thị Hai

102B/4

44 m2

 

3

Hiệp  hội Doanh nghiệp TP

Ô. Nguyễn Tấn Thuận

321B/4

40 m2

 

4

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố

Ô. Phù Văn Tới

215C/9

54 m2

 

5

Ô. Phạm Văn Tài

227C/9

60 m2

 

1.  Địa ch y ban nhân dân xã An Phú Tây - Huyện Bình Chánh:

     Số 999B/2, ấp 2, xã An Phú Tây - Huyện Bình Chánh

2. Tên giao dịch: Quỹ Vì người nghèo xã An Phú Tây

              Số tài khoản: 6440201014353

    Địa điểm giao dịch: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh Bình Chánh.

3.     Đin thoi liên lc:

Đ/c Trần Thị Kim Loan (PTB Dân vận Đảng ủy khối)  0908.012.553

Đ/c Nguyễn Thị Kim Thảo (CT UBMTTQ xã)             0909.887.663        

4.     Đảng ủy khối bố trí cho các đơn vị đến UBND xã An Phú Tây để tiếp xúc trực tiếp các hộ dân, trao đổi về công tác chuẩn bị, khởi công xây nhà…trong tuần lễ 08-12/12/2014 (sẽ thông báo sau).

                                                                                        TRƯỞNG BAN

Nơi gửi:

-          04 đơn vị được phân bổ,

-          Thường trực Đảng ủy khối (báo cáo),

-          Thành viên Ban chỉ đạo,

-         Lưu.                                                                               Nguyễn Ngọc Hòa

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Danh mục văn bản Danh mục văn bản


  

 

   

  
 
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video