“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

THÔNG TIN MỚI THÔNG TIN MỚI
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương của cán bộ, đảng viên (9/3/2021)
  Chữa “bệnh quan liêu” của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (30/11/2020)
  Chi bộ Quỹ phát triển nhà ở thành phố tổ chức hoạt động về nguồn tại Hà Nội – Phú Thọ (30/10/2020)
  ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, SÁNG TẠO - NÉT ĐỘC ĐÁO TRONG PHONG CÁCH TƯ DUY HỒ CHÍ MINH (30/5/2020)
  Bài học quý, lấy dân làm gốc (29/5/2020)
  Đạo đức công vụ - Yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ, công chức thời kỳ phát triển mới (20/5/2020)
  Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với vấn đề văn hóa của Đảng cầm quyền (18/5/2020)
  Đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (11/12/2019)
  Thực hành dân chủ theo chỉ dẫn của Bác (8/11/2019)
  Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW tại Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố (17/9/2019)
lý luận lý luận
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương của cán bộ, đảng viên (9/3/2021)
  Chữa “bệnh quan liêu” của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (30/11/2020)
  ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, SÁNG TẠO - NÉT ĐỘC ĐÁO TRONG PHONG CÁCH TƯ DUY HỒ CHÍ MINH (30/5/2020)
  Bài học quý, lấy dân làm gốc (29/5/2020)
  Đạo đức công vụ - Yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ, công chức thời kỳ phát triển mới (20/5/2020)
  Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với vấn đề văn hóa của Đảng cầm quyền (18/5/2020)
  Thực hành dân chủ theo chỉ dẫn của Bác (8/11/2019)
hoạt động hoạt động
  Chi bộ Quỹ phát triển nhà ở thành phố tổ chức hoạt động về nguồn tại Hà Nội – Phú Thọ (30/10/2020)
  Chi bộ Quỹ phát triển nhà ở tổ chức hành trình về nguồn tại Thanh Hóa – Nghệ An (2/4/2019)
  Hội nghị báo cáo chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay” (26/4/2019)
  Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chi Minh (1969-2019) (18/5/2019)
  Chi bộ cơ sở Ban Nội chính Thành ủy: Biểu dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (20/5/2019)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố tổ chức “Hành trình theo chân Bác” (20/5/2019)
  Đảng bộ Sở Tài chính: Học tập, quán triệt chuyên đề về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/5/2019)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Thư viện về bác Thư viện về bác