“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

THÔNG TIN MỚI THÔNG TIN MỚI
  Xây dựng con người văn hóa trong Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh (14/3/2022)
  Ngời sáng tinh thần trọng dụng nhân tài của Bác Hồ kính yêu (27/12/2021)
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng (27/12/2021)
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng (27/12/2021)
  Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố mang tên Bác là công trình văn hóa của ý Đảng và lòng dân (21/12/2021)
  Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh bằng công trình, sản phẩm cụ thể (21/12/2021)
  Phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác (21/12/2021)
  Phát huy đặc trưng con người Thành phố Hồ Chí Minh qua Không gian văn hóa Hồ Chí Minh (21/12/2021)
  Học Bác: chống chủ nghĩa cá nhân phải sửa chữa sai lầm và tu dưỡng về đạo đức (6/12/2021)
  Phong cách lãnh đạo khoan dung, độ lượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những gợi mở cho công tác cán bộ hiện nay (3/12/2021)
lý luận lý luận
  Xây dựng con người văn hóa trong Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh (14/3/2022)
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng (27/12/2021)
  Ngời sáng tinh thần trọng dụng nhân tài của Bác Hồ kính yêu (27/12/2021)
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng (27/12/2021)
  Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh bằng công trình, sản phẩm cụ thể (21/12/2021)
  Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố mang tên Bác là công trình văn hóa của ý Đảng và lòng dân (21/12/2021)
  Phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác (21/12/2021)
hoạt động hoạt động
  Chi bộ Quỹ phát triển nhà ở thành phố tổ chức hoạt động về nguồn tại Hà Nội – Phú Thọ (30/10/2020)
  Chi bộ Quỹ phát triển nhà ở tổ chức hành trình về nguồn tại Thanh Hóa – Nghệ An (2/4/2019)
  Hội nghị báo cáo chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay” (26/4/2019)
  Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chi Minh (1969-2019) (18/5/2019)
  Chi bộ cơ sở Ban Nội chính Thành ủy: Biểu dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (20/5/2019)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố tổ chức “Hành trình theo chân Bác” (20/5/2019)
  Đảng bộ Sở Tài chính: Học tập, quán triệt chuyên đề về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/5/2019)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Thư viện về bác Thư viện về bác