bác hồ trong trái tim tôi bác hồ trong trái tim tôi
THẾ HỆ TRẺ TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP SỨC MÌNH TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đã để lại cho chúng ta một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh phong cách Hồ Chí Minh.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn tâm niệm và hướng về cội nguồn dân tộc. Người thường nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân phải phát huy truyền thống con cháu Lạc Hồng, giữ gìn giang sơn gấm vóc. Ngày 18/9/1954 tại Đền Giếng (thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng - Phú Thọ), trước khi vào tiếp quản Thủ đô, Đại đoàn 308 (Đại đoàn Quân Tiên Phong) có vinh dự được Bác Hồ trực tiếp giao nhiệm vụ. Trong cuộc gặp gỡ, giao nhiệm vụ lịch sử với cán bộ Đại đoàn 308, Bác Hồ đã có câu nói để lại cho con cháu muôn đời sau: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Đây là cuộc gặp gỡ đặc biệt, vào một thời điểm đặc biệt: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vừa thắng lợi; cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới; nơi gặp gỡ là một địa linh: đó là Đền Hùng, biểu tượng của cội nguồn dân tộc.

Câu nói của Bác đã trở thành một lời hịch thiêng liêng của non sông đất nước, âm vang trong tâm hồn mỗi người con đất Việt ở khắp mọi miền, với mọi thế hệ, không chỉ mang giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống mà còn có nội hàm là một quy luật. Chỉ vẻn vẹn hai câu mà khái quát cả mấy nghìn năm lịch sử, rút ra quy luật tồn tại và phát triển muôn đời của đất nước và con người Việt Nam: “Dựng nước phải đi đôi với giữ nước”.

Lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, biết bao kẻ thù lớn mạnh xâm lược đất nước ta nhưng đều chịu chung một kết cục thất bại, những trận đánh oai hùng lưu truyền sử sách làm kẻ thù khiếp sợ của các anh hùng dân tộc như Trưng Trắc, Trưng Nhị, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Quang Trung…. . Rồi những chiến thắng vang dội của một dân tộc “nhỏ bé” đánh đuổi hai “đế quốc to” là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Trong quá trình dựng nước và giữ nước đầy gian khổ, hy sinh ấy, dân tộc ta đã tạo nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, anh dũng, kiên cường, thông minh, sáng tạo. Các Vua Hùng là những người đầu tiên viết nên những trang sử vẻ vang ấy và truyền nối đến hôm nay và cả mai sau. Vậy nên, tưởng nhớ và biết ơn các Vua Hùng là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”của mỗi người dân Việt Nam ta,“Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”! Đó là bổn phận, là tình cảm, là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của tất cả những ai mang dòng máu Lạc Hồng. Với Bác Hồ, “giữ nước” trước hết là quyết tâm chiến đấu, hy sinh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ nền độc lập, thống nhất và chủ quyền của đất nước. Với Bác “giữ nước” là toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, đem lại tự do và hạnh phúc cho nhân dân, bởi nhân dân là gốc của đất nước.

Gần 70 năm qua kể từ ngày 2-9-1945, Bác Hồ đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” trịnh trọng tuyên bố với thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam độc lập, tự do,  nhân dân ta đã vượt qua biết bao khó khăn, thử thách để xây dựng, phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân, như lời Bác Hồ dạy: nước được độc lập mà dân không được hưởng tự do, hạnh phúc thì độc lập cũng không có ý nghĩa gì. Ngày nay, bước vào thời kỳ chiến lược mới trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh, phức tạp và khó lường. Sự phát triển của khoa học và công nghệ đã làm gia tăng các tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và làm phát sinh một số phương thức, thủ đoạn mới. Đặc biệt là trước diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và trên thế giới trong những năm gần đây, hơn bao giờ hết, đòi hỏi đất nước ta phải phát triển nhanh, bền vững, nâng cao sức mạnh tổng hợp, nội lực của đất nước về mọi mặt; đồng thời phải luôn nêu cao cảnh giác, kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ðây là nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả của chúng ta hôm nay trước tổ tiên và các thế hệ cha anh đi trước, như lời Bác Hồ dạy: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" và trước các thế hệ con cháu muôn đời sau. Cụ thể những việc chúng ta cần phải làm là gì, nhất là đối với thế hệ trẻ, là những đoàn viên, thanh niên như chúng ta hiện nay?

1- Trước hết, chúng ta phải luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Như ngay từ khi đất nước còn chìm đắm trong đêm trường nô lệ, nhân dân Việt Nam đã tin tưởng, đi theo Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm nên Cách mạng tháng Tám, giành độc lập dân tộc, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khởi đầu một thời kỳ lịch sử huy hoàng, đưa dân tộc đến ấm no, hạnh phúc. Ngay sau Lễ tuyên bố độc lập, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc và lời kêu gọi của Bác Hồ: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, phát huy truyền thống cha ông, với tinh thần và ý chí: “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước”… thanh niên Việt Nam đã cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên chiến công vĩ đại: giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH; tiếp đó, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Do vậy, hôm nay chúng ta cần tiếp nối truyền thống cha anh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước để chung tay xây dựng một đất nước giàu mạnh, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

2- Cần tỉnh táo, bản lĩnh vững vàng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác đối với các thông tin xuyên tạc và chống phá Nhà nước trong tình hình thế giới và khu vực hiện nay đang có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch và phản động dùng mọi thủ đoạn và âm mưu để chống phá nước ta.

3- Không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, học về tư cách người cách mạng, đặc biệt là đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - kẻ thù ở trong mỗi con người, đấu tranh với cái ác, nâng cái thiện lên để giảm cái ác đi…, như Bác Hồ đã từng dạy “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Đồng thời, ra sức học tập, trau dồi kiến thức, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, nâng cao khả năng, trình độ bản thân; nhanh nhạy với biến động của thời cuộc, nắm bắt thời cơ khi nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng…. để góp phần công sức dựng xây đất nước.

4- Tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các thói hư, tật xấu, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm, nhất là đối với cán bộ công chức làm việc trong các cơ quan quyền lực Nhà nước, các Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Chúng ta không thể chấp nhận những người miệng nói yêu nước nhưng vì lợi ích cá nhân, "lợi ích nhóm" mà tham nhũng, lãng phí, làm tổn hại đến lợi ích của đất nước, làm nghèo, suy yếu đất nước. Ðây là "giặc nội xâm", là những "khối u" trên cơ thể đất nước cần phải cắt bỏ. Chúng ta vẫn còn phải trăn trở, đau lòng khi nghe những câu truyền miệng lâu nay trong nhân dân: "Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ..." trong công tác cán bộ; những nhận xét về thứ "đạo đức bốn mặt" (trước mặt, sau lưng, trước cấp trên và trước đồng bào mình) đang là phương thức hành xử của không ít cán bộ, đảng viên; tình trạng không ít cán bộ "tay đã nhúng chàm" bị dư luận xã hội lên án hoặc đã và đang bị truy tố, xét xử. Ðây chính là những điều đã làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước, là mầm họa đối với độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Người xưa nói: không biết xấu hổ thì không thành người được! Ấy là liêm sỉ ở đời! Không trừ một ai, dù là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị hay một công dân bình thường luôn phải tự vấn về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, luôn phải biết tự hổ thẹn với lương tâm về đạo lý làm người! Không trừ một ai, ở bất kỳ cấp nào, có việc làm hại cho dân cho nước, làm nhân dân bất bình, nếu đạo lý, lương tâm không đủ thức tỉnh, răn đe thì pháp lý phải được triệt để áp dụng. Ai vi phạm thì khuyên răn, nếu vẫn chưa thức tỉnh thì cần thiết phải nghiêm trị, "xây" phải đi đôi với "chống", để giữ gìn, củng cố lòng tin của nhân dân, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bởi vì "dân là gốc"; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Gốc có vững, cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân", cũng như người Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi đã từng viết: "làm lật thuyền mới biết sức dân mạnh như nước". Vì vậy, để có đủ sức mạnh vượt qua mọi chướng ngại, chông gai trên con đường bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc thì mối quan hệ máu thịt, sinh tử giữa Ðảng với nhân dân lại đòi hỏi phải được chăm lo ở một tầm cao mới, với chất lượng mới. Chúng ta không sợ bất cứ một thế lực nào, dù là hung bạo nhất. Chúng ta chỉ sợ nhân dân mất niềm tin vào Ðảng, Nhà nước, chế độ ta. Khối đoàn kết, thống nhất, đồng tâm hiệp lực của hơn 90 triệu đồng bào ta ở trong nước cũng như đồng bào ở nước ngoài sẽ là sức mạnh vô địch để giữ gìn, bảo vệ non sông đất nước Việt Nam mãi mãi trường tồn.

Trước bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phấn đấu đến năm 2020, cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại thì thế hệ thanh niên với vai trò“… là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước… một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”, cần phải được định hướng, phát huy truyền thống và vai trò xung kích trong mọi hoạt động, cụ thể:

Một là, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Thông qua giáo dục, xây dựng lớp thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, yêu CNXH; có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật; đạo đức cách mạng và lối sống đẹp; có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại.

Đẩy mạnh tham gia việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ; học tập theo gương “người tốt, việc tốt” qua thực tế công tác hoặc qua báo, đài; định hướng cho thanh niên tích cực tham gia xây dựng Đảng, tham gia các phong trào đoàn thể; đấu tranh kiên quyết bài trừ những tiêu cực, tệ nạn xã hội, những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, là những nội dung, biện pháp cần được thực hiện thường xuyên.

Đồng thời, tránh biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức; lối sống “lệch chuẩn”, thực dụng, chạy theo giá trị vật chất tầm thường, thiếu ý chí vươn lên… Thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Blog, Twist,… các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng để tuyên truyền, tác động nhằm thay đổi nhận thức, hệ tư tưởng giới trẻ, đặc biệt là tầng lớp sinh viên, trụ cột của Đất nước, thúc đẩy diễn biến hoà bình. Chúng hướng các bạn trẻ theo hướng tôn sùng chủ nghĩa tư bản, tôn sùng “tự do, dân chủ”. Chúng còn cho du nhập những văn hóa lai căng, làm lệch lạc lối sống sinh viên, khuyến khích lối sống thục dụng, hưởng thụ, tự do vô tổ chức… dần dần để họ đánh mất các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, làm phai nhạt lý tưởng cách mạng của sinh viên, lòng tin của họ vào Đảng, vào chủ nghĩa xã hội, gây ảnh hưởng cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vì vậy, thế hệ trẻ không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tránh mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thúc đẩy diễn biến hoà bình và tự diễn biến trong chính bản thân mỗi người trẻ,  góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Hai là, phát huy và đề cao vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội; lao động sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, có nhiều sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tùy theo vị trí công việc và học tập của mình, thanh niên cần phải ra sức thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất, tạo nên sức bật mới, động lực mới, đỉnh cao mới của tuổi trẻ cả nước. Tùy theo đối tưởng, đặc điểm của tổ chức, cơ quan, đơn vị mà tổ chức các hoạt động như “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị” cho phù hợp. Đồng thời, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: đảm bảo an sinh xã hội, phát triển y tế, giáo dục ở cơ sở; mạnh dạn đảm nhận thực hiện những công trình, chương trình, đề án trong các lĩnh vực công việc, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo của Tổ quốc...

Ba là, đẩy mạnh hoạt động các mô hình tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên xung kích tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo", Chương trình "Góp đá xây Trường Sa", "Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương"… chủ động tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; phấn đấu rèn luyện, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; tích cực tham gia quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Bốn là, vận động và khuyến khích thanh niên tích cực tham gia quốc phòng toàn dân, tham gia nghĩa vụ quân sự, tham gia các lớp giáo dục an ninh quốc phòng, rèn luyện thể chất, luôn sẵn sàng bảo vệ nền độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là đối với thanh niên trong các lực lượng vũ trang.

Trách nhiệm của chúng ta và các thế hệ mai sau là phải giữ gìn, bảo vệ, kế thừa và phát huy một cách tốt đẹp nhất những giá trị tư tưởng, đạo đức của Bác và bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng, bảo vệ để đất nước ta ngày càng tươi đẹp, để dân tộc ta mãi mãi trường tồn và phát triển. Vì vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất cần thiết, không chỉ là yêu cầu của cách mạng, mà còn là tình cảm, nguyện vọng của nhân dân ta, của Đảng ta và mọi người Việt Nam yêu nước.

 

Bùi Văn Chinh

 

Đảng bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự TP

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày