Đảng bộ Sở Tài chính: Học tập, quán triệt chuyên đề về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

 

     Ngày 28/5/2019, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham sự của gần 200 đảng viên, công chức, người lao động.

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ thành phố, báo cáo, quán triệt các nội dung, giá trị kết tinh và tầm nhìn thời đại trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thị Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính đã nhấn mạnh: Kỷ niệm 50 năm ngày Bác đi xa, ôn lại lời căn dặn của Người trong Di chúc, là dịp để toàn Đảng bộ và mỗi đảng viên, công chức, người lao động Sở Tài chính tự soi rọi lại mình; phấn đấu xây dựng Đảng bộ Sở Tài chính ngày càng trong sạch, vững mạnh, cơ quan Sở Tài chính hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; kiên quyết, kiên trì ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đảng viên, công chức, người lao động Sở Tài chính. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy chi bộ, lãnh đạo phòng, chi cục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ, Cơ quan Sở Tài chính kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội” ./.

                                                                                   Phú Khánh

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày