Chi bộ cơ sở Ban Nội chính Thành ủy: Biểu dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

 

 

     Sáng 20/5/2019, Chi bộ cơ sở Ban Nội chính Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết, biểu dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

     Năm 2019, Chi bộ cơ sở Ban Nội chính Thành ủy đã nghiêm túc xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đảm bảo hiệu quả với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, bám sát thực tiễn; thường xuyên tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức khác nhau; đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động tham gia học tập chuyên đề năm; thực hiện thường xuyên việc giới thiệu, biểu dương các gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp với lãnh đạo ban trong chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng chặt chẽ, khoa học, tăng hiệu quả giải quyết công việc. Nghiêm túc thực hiện sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 05 hàng tháng đảm bảo ít nhất 6 kỳ/năm, có thảo luận, liên hệ thực tiễn phù hợp với nhiệm vụ của Ban Nội chính Thành ủy, với từng cá nhân trong cơ quan; quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của đang viên và quần húng trong phạm vi quản lý của chi bộ, kịp thời giải quyết, làm rõ được những vấn đề bức xúc, khó khăn, các vướng mắc trong công việc hàng ngày.

     Tại hội nghị, chi bộ đã biểu dương biểu dương 03 tập thể và 05 cá nhân, chúc mừng tập thể chi bộ và 02 cá nhân được biểu dương cấp Khối về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

     Cùng ngày, Chi bộ đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định chỉ định bổ sung nhân sự Chi ủy Ban Nội chính Thành ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; chỉ định đồng chí Võ Văn Quận, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy tham gia chi ủy và giữ chức vụ Bí thư Chi bộ cơ sở Ban Nội chính Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tuấn Thanh

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày